Van de Nijjl tot de Eufraat - jrg. 75-07

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 7
Een tweede groep van honderdvluchtelingen uit Kosovo is aan gekomen in Israël. De vluchtelingen zijn vervoerd in een toestel van het Joods Agentschap dat op de heenweg voedsel, medicijnen en kleding had meegenomen. De groep zal zes maanden in Israël blijven en krijgt daarna de mogelijkheid om terug te keren.

De Joodse begraafplaats in het Poolse Krakow is opnieuw geschonden. Het is al de derde keer dit jaar dat de begraafplaats door vandalen wordt beschadigd. Dertig grafstenen waren omver getrokken. Daarnaast hadden de daders geprobeerd de deur naar de kapel in brand te steken. Bewakers zagen de vlammen echter op tijd en wisten het vuur te blussen.

Sinds de laatste verkiezingen telt Israëls parlement de Knesset veertien vrouwen op een totaal van 120 leden. Het is een record in Israëls jonge geschiedenis. De vorige Knesset had slechts negen vrouwen. Het record stond op twaalf. Een aantal dat gehaald werd van 1955-59 en van 1992-96. Nieuw in het parlement is Dalia RabinPelosoff, de 49-jarige dochter van de voormalige premier Rabin. Rabin zit in het parlement namens de Middenpartij van oud-minister van defensie Mordechai.

In Iran worden sinds midden april dertien Joden vastgehouden die met de doodstraf worden bedreigd. Meer dan twintig Iraanse Joden, inclusief drie rabbijnen, werden op Pesachavond gearresteerd voor Zionistische activiteiten, omdat zij hun tieners naar Israël hebben gestuurd voor studie. Bijna de helft van hen werd meteen weer vrijgelaten. De dertien die nog vastzitten komen allemaal uit de stad Shiraz waar een Joodse gemeenschap woont van achtduizend leden. Iran heeft de groep beschuldigd van spionage voor Israël en de Verenigde Staten, aldus de Iraanse radio. Via allerlei wegen wordt in een poging tot "stille diplomatie" geprobeerd de dertien vrij te krijgen.

De eerste synagoge die ooit in één van de Amerikaanse landen is gebouwd, is heropend. In 1640 gingen de deuren van de synagoge open in het Braziliaanse Recife. Veertien jaar later sloot de synagoge alweer. Het grote gele huis aan de Bon Jesus (goede Jezus) straat is totaal gerestaureerd. De straat heette vroeger Rua dos Judeus (Joden straat). De synagoge werd ruim 350 jaar geleden gebouwd door Portugese Joden die tijdens de Inquisitie naar Amsterdam waren gevlucht. In het gevolg van de Nederlandse 'verovering' van Zuid-Amerika met de rijke suikeren tabaksproductie kwam ook een groep Joden naar Brazilië. De herbouwde synagoge heeft een collectie van 50.000 documenten over de eerste Joodse gemeenschappen in Amerika.

Sinds het proces tegen Koerdenleider Abdullah Ocalan in Turkije is begonnen, worden de Israëlische ambassades en consulaten in met name West-Europa extra bewaakt. Israël heeft geen informatie dat de ambassades bedreigd worden, maar op instructie van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet wordt het zekere voor het onzekere genomen. Koerdische groepen hebben Israël beschuldigd van hulp aan Turkije in de arrestatie van Ocalan. Een aantijging die Israël ontkent. In Duitsland kwam het een paar maanden geleden tot confrontaties bij de Israëlische ambassade. Veiligheidsmensen van de ambassade schoten verschillende Koerden dood.

Het hoofd van het officiële Iraanse persagentschap IRNA is gearresteerd. Fereydoun Vardi-nejad is volgens IRNA gevangen genomen op orders van een rechtbank voor overheidspersoneel. IRNA zegt dat er dertig aanklachten waren tegen de directeur door medewerkers van het parlement, de omroeporganisatie, de militaire rechtbanken en de politie. Niet duidelijk is waar de aanklachten over gingen.

De Syrische president Assad is volgens een bericht op de Israëlische televisie onlangs opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartproblemen. De 68-jarige Assad heeft al langer problemen met zijn hart. Bekend is in ieder geval dat hij een paar jaar geleden een hartaanval heeft gekregen. De Israëlische televisie baseerde zich meer op geruchten dan op feiten. De geruchten waren afkomstig uit Egypte. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken pro- beerde het bericht te bevestigd te krijgen, maar dat is niet gelukt. Al tien jaar lang wordt gespeculeerd over de gezondheid van de Syrische leider. Een paar keer werd gedacht dat hij zo goed als overleden was, maar hij wist toch steeds weer vrij snel in het openbaar te verschijnen.

De officiële Israëlische watermaatschappij Mekorot zegt dat vanaf de herfst geen water meer gepompt kan worden uit het meer van Galilea. Volgens Mekorot is de situatie ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht. Het Israëlisch kabinet besloot eerder boeren dit jaar veertig procent minder water te geven, maar deze maatregel is volgens Mekorot onvoldoende. Experts waarschuwen dat als Israël opnieuw een droge winter heeft er volgend jaar een heus watertekort dreigt van om en nabij de honderd miljoen kubieke meter.

Ness Energy International, een uit de Verenigde Staten afkomstig bedrijf, is bezig veertig miljoen gulden bij elkaar te verzamelen om olieboringen ten zuiden van de Dode Zee te financieren. De president van Ness is de schatrijke zakenman Haroid Stephens, een christen, die ervan overtuigd is dat er in Israël olie te vinden moet zijn. Hoe diep het ook zit. Onlangs was hij in Israël met een geoloog en een ingenieur. Samen bekeken ze de problemen die het boren op negen kilometer diepte met zich mee gaat brengen. Stephens hoopt aan het eind van dit jaar met boringen te beginnen. Op de website van Ness op internet staat te lezen: "Ness is opgericht om naar olie te boren in Israël en Texas om Gods bovennatuurlijke rijkdom te gebruiken aan het eind der tijden. Israël, het land waar God Zijn wetten schreef en waar Hij water uit de rots liet komen, is nog altijd het land van de wonderen." Het woord 'Ness' komt van het Hebreeuwse woord Nes' dat 'wonder' betekent.

De verkoop van appartementen in de nieuwe woonwijk van Jeruzalem Har Homa is een groot succes. Op de hevig betwiste heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem is een begin gemaakt met de bouw van de eerste 840 appartementen waarvan er inmiddels 700 zijn verkocht. In totaal zullen er 6500 wooneenheden gebouwd worden. Als minister van binnenlandse zaken in het kabinet Rabin heeft de nieuwe Israëlische premier Barak het plan voor bouw op Har Homa goedgekeurd.

Het Egyptische parlement heeft in een weinig verrassend besluit president Mubarak voorgedragen voor een nieuwe termijn van zes jaar. Waarschijnlijk zal in oktober een referendum worden gehouden waarin Mubarak opnieuw de steun krijgt van de bevolking. Hij heeft geen tegenstanders voor het ambt. De Nationaal Democratische Partij van Mubarak heeft in het parlement 95 procent van de zetels. Het is dus niet mogelijk voor een tegenkandidaat om één derde van de steun uit het parlement te krijgen. De door de overheid gestuurde media noemden het besluit van het parlement "historisch". Mubarak is inmiddels 71 jaar oud.

De Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft voor het eerst een doctoraat gegeven aan een Palestijn. Yasser el Nahhal, een inwoner van Gaza, kreeg het doctoraat voor zijn werk op het gebied van het voorkomen van vergiftiging van grondwater. Het werk van Nahhal maakt het voor landbouwers eenvoudiger om efficiënt om te gaan met bestrijdingsmiddelen.