Van de redactie - jrg. 75-07

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 7
De dingen in onze wereld gebeuren niet zomaar. De geschiedenis van de volkeren is uiteindelijk Gods geschiedenis. In het Engels is daar een mooie woordspeling voor: history is His Story (de geschiedenis is Zijn verhaal). Iedere dag schrijft de Here een nieuwe pagina in Zijn geschiedenisboek. Voor de moderne mens, die denkt alles zelf in handen te hebben en de wereld tot een 'maakbare' wereld te hebben gemaakt is dat moeilijk te aanvaarden. In de tijd van de 'Rechten van de Mens' en in de tijd van de nieuwe wereldorde, die we zijn binnengetreden is het helemaal moeilijk te plaatsen, dat er een God in de hemel is die alle dingen in Zijn handen houdt en het gebeuren der volkeren vanaf Zijn troon beziet. De oorlog op de Balkan, het optreden van de NAVO, de eindeloze vredesakkoorden en de schendingen ervan, de onderdrukking van het ene volk door het andere volk, de Here heeft weet van alle dingen en er gebeurt niets buiten Hem om.

Toch ligt er nog een andere werkelijkheid achter het wereldgebeuren, n.l. Gods heilsplan. Hij heeft nog meer in petto, Zijn plannen zijn bij lange na nog niet gerealiseerd. De Here is bezig nieuwe pagina's aan Zijn verhaal toe te voegen. Wie daarover meer wil weten moet niet bij de Verenigde Naties zijn of bij de NAVO of bij de Europese Unie. Grote en machtige organisaties in zichzelf, maar blind voor de werkelijkheid van de Profetie. Hun handelen is gebaseerd op belangen en politieke ideeën die vaak haaks staan op Gods Woord.

De profeten van Israël sloegen een blik in dingen die eeuwen verderop lagen, maar uiteindelijk tot hun bestemming kwamen door het handelen Gods. Hoewel de wereld zich dat niet bewust is, is er toch een diepverborgen vermoeden dat er met Israël iets bijzonders aan de hand moet zijn. Heel de wereld keek uit naar de verkiezingen, die onlangs werden gehouden. Journalisten werden in de verkiezingsweek vanuit de hele wereld ingevlogen en de uitslagen konden overal worden gevolgd. Radio- en televisieverbindingen hielden geïnteresseerden waar ook ter wereld op de hoogte en interesse was er. De uitslag wordt door velen met vreugde begroet en van de nieuwe Israëlische regering wordt veel verwacht. Israël staat in de hele wereld in de belangstelling.

Kijkt men als buitenstaander naar de politieke kaart van Israël dan ziet men een enorme verdeeldheid, niet alleen tussen de Europese en de Oriëntaalse Joden, maar ook tussen religieus en niet-religieus, tussen orthodox en ultraorthodox en ga zo maar door. Een hopeloze verdeeldheid. Wat is er dan toch aan dit volk dat de aandacht trekt? Is het de politieke situatie van de Joden temidden van een overweldigende meerderheid aan Arabieren? Is het de fascinatie over de handhaving en de militaire kracht van Israël tegenover een vijandige omgeving? Het kan allemaal meespelen. Maar toch is er meer.

De God van Israël staat hierin centraal. Hij schrijft de geschiedenis. En die geschiedenis wordt met name en in de eerste plaats geschreven rond de levensweg van Israël en Jeruzalem. We zijn gekomen aan de dramatische toespitsing der gebeurtenissen rond Israël en rond Jeruzalem. De machthebbers dezer wereld zullen zich spoedig vertillen aan Jeruzalem, maar de God van Israël zal Zijn ogen openhouden over Zijn volk. De Here zal niet slapen in deze woelige eindtijd. "Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt" (Ps.121:4).

Namens de redactie
FtV