Van de redactie - jrg. 75-08

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 8
Hij had een hoge positie in het bedrijfsleven gehad en was nu met pensioen. In de jaren dat hij hard moest werken, gemiddeld op z'n minst zo'n zestig uur per week, had hij er geen tijd voor gehad, maar nu was hij, samen met zijn vrouw, met een Zoeklichtreis mee naar Israël. We waren het land doorgetrokken, we hebben de Bijbel opengedaan op tal van plaatsen. Jeruzalem, Galilea, Bethlehem, de Karmel, het dal van Megiddo… en we lazen wat er stond, we belééfden wat we lazen en het kwam allemaal zo heel dichtbij. Het leek alsof de tweeduizend jaren, die er liggen tussen toen en nu, weggevallen waren. Het was net alsof de woorden van de Bijbel anders klonken, veel concreter, meer levend, echter. Op de laatste dag van de reis vertrouwde hij mij toe: "Ik ben dichter bij de Here Jezus gekomen, mijn geloofsleven is anders geworden, vernieuwd. Ik ben een dankbaar mens".

Wat heerlijk om te zien dat onze reizen naar Israël deze uitwerking op mensen hebben. 'Dichter bij de Here Jezus gekomen', dat is een bijzondere en enorm verrijkende ervaring, die men iedere gelovige zou gunnen. Alleen daarom al is het van belang dat Het Zoeklicht reizen naar Israël organiseert. Het is een deel van ons werk en daarom letten we ook in het bijzonder op de kwaliteit. Niet alleen wat de reis en de accommodatie betreft, dat is uitermate belangrijk, maar vooral ook wat de inhoud betreft. Enkele jaren geleden gingen tien mensen het volgende jaar weer mee, omdat ze diezelfde rijke ervaring mochten beleven als hierboven omschreven.

Zo mag ons werk vruchten afwerpen, die eeuwigheidswaarde hebben. Op één van onze seminars over het profetisch Woord zei een bezoeker: "Ik heb nooit geweten dat dit allemaal in de Bijbel staat" en hij straalde van blijdschap. Want de Bijbel was voor hem opengegaan en dat niet alleen, maar de Here Jezus Christus was hem zo geweldig kostbaar geworden. Er was al veel veranderd in zijn leven die laatste weken gedurende de seminars en hij had hoop voor de toekomst gekregen. Een hoop die hij eerst niet kende.

Zo mag ons werk vruchten afwerpen. Vooral ook door ons blad mogen we vruchten zien met eeuwigheidswaarde. We horen vaak dat mensen het blad doorgeven aan anderen, zodat die ander ook kennis neemt van Gods Woord, van het Evangelie en van de profetie ten aanzien van de toekomst van onze wereld, van de Gemeente en van Israël. Die toekomst is al begonnen. We leven vandaag in profetische tijden. Het verenigde Europa, de Euro, het NAVO-leger, Israël, het zijn allemaal stukjes van de puzzel, die in elkaar vallen. Het past in de bijbelse voorzeggingen.

God schrijft de geschiedenis van deze wereld en van de volkeren. Alles heeft Hij in Zijn machtige handen. We hoeven daarom niet te vrezen. Er bestaan in dit licht geen toevalligheden. De dingen geschieden volgens plan, volgens Gods plan. Wie daar oog voor krijgt wordt een ander mens en staat anders in de wereld. Als ons werk, ons blad, daartoe mag bijdragen dan zijn ook wij, als leden van de redactie en als medewerkers van het kantoor, gezegende mensen.

Dan mogen we ook even enkele weken uitrusten en op vakantie gaan. Straks gaat er weer een nieuw seizoen beginnen. Maar nu eerst: voor u allen een fijne vakantie, waar dan ook, thuis of op reis.

Namens de redactie
FtV