Van de redactie - jrg. 78-01

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Met Pasen breekt iets geheel nieuws aan. Het nieuwe leven van Christus, dat Hij ontving op de Paasmorgen en waardoor Hij opstond uit de dood, betekent dat ook wij dat nieuwe leven mogen ontvangen. Want na Pasen wordt het Pinksteren! In de verlorenheid van ons bestaan schept de levende God iets nieuws. Zijn heilsplan wordt nu in volle gang gezet. Nieuw leven breekt door met kracht. De steen wordt weggerold, de soldaten slaan op de vlucht, de aarde beeft, want Jezus is opgestaan.

De verkondiging van het Evangelie, juist ook in het licht van de wederkomst van Christus, is belangrijker dan ooit. De tekenen van de tijd vermenigvuldigen zich in snel tempo. Ons eigen land schudt op zijn grondvesten rond de verkiezingen en lijkt stuurloos te worden. In kerk en samenleving zijn en worden Gods geboden losgelaten. Ook in kerkelijke en evangelische kringen wordt steeds meer ter discussie gesteld. Menselijke gevoelens lijken steeds vaker te prevaleren boven goddelijke geboden. Het vage begrip van de liefde neemt meer en meer de plaats in van het vaste gebod van God. Internationaal volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. De ongekend hevige strijd in Israël met alle gevolgen van dien neemt dramatische vormen aan. Het gaat binnenkort misschien wel over het pure voortbestaan van de staat Israël!

President George W. Bush heeft gerept over de mogelijkheid van de inzet van kernwapens, mocht de terreur van bepaalde staten en groeperingen Amerika in het nauw brengen. Tot schrik van vriend en vijand werden bepaalde landen, zoals Rusland, Noord-Korea, en enkele landen in het Midden-Oosten met name genoemd. Een grote aanval op Irak door Amerika en Engeland lijkt op handen. De wereld is een gevaarlijke plaats, waar allerlei scenario's voor grotere rampen van een apocalyptische omvang heel erg denkbaar zijn geworden.

Het is daarom niet makkelijk te begrijpen dat veel christelijke leiders voorbij gaan aan de bijbelse notities ten aanzien van de eindtijd en de tekenen daar van. Sterker nog, men lijkt soms openlijk vijandig te staan tegenover de eigen mensen, die aandacht vragen voor de profetie en vragen om bijbelse prediking over de wederkomst van Christus.

Het is Pasen en we roepen elkaar toe: De Here is waarlijk opgestaan! We weten dat Hij alle macht heeft in de hemel en op aarde en daarom mogen we dingen van Hem verwachten in de 'goede strijd des geloofs'. Ons leven - ook met alle moeite en verdriet -“ en onze boodschap hebben de levende Heiland als Middelpunt. Hij is op de troon en alles zal onder Zijn voeten worden gebracht (Ps. 110:1). Daarom zullen we niet vrezen, want Jezus leeft en wij met Hem.

Wij wensen u een blijmoedig Paasfeest!

Namens de Redactie
FtV