Van de redactie - jrg. 78-05

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 5
Een jongeman van zeventien jaar vond een nummer van Het Zoeklicht in de trein op weg naar huis. Hij werd zeer door de inhoud ervan getroffen. Nooit eerder had hij wat uit de Bijbel gehoord of iets positiefs van het christendom gezien. Hij was moslim. Hij nam het blad mee naar huis en gaf het aan zijn moeder te lezen. Samen hebben ze erover gepraat en om een lang verhaal kort te maken: eerst kwam hij tot levend geloof in de Here Jezus en korte tijd daarna zijn moeder. Toen ik dit verhaal hoorde – van deze moeder zelf - was ik heel blij. Zó kan het gaan!

We hebben besloten een speciaal zomernummer van ons blad uit te brengen. Dit blad - met 32 pagina's - en zeer afwisselend van inhoud, zal vooral 'evangeliserend' van aard en toon zijn. Het zal er bovenal om gaan dat de boodschap van de Bijbel op heldere toon wordt verwoord, het Evangelie duidelijk wordt uitgelegd, de dingen van schepping, leven en toekomst geplaatst worden in bijbels licht. Allemaal zaken die mensen zullen helpen het christelijk geloof te zien als redelijk, aantrekkelijk en aannemelijk. Niet dat wij deze dingen kunnen 'verkopen', maar we mogen zo instrument zijn - althans, dat is ons gebed - in de handen van de Here, die mensen door Zijn Geest wil trekken uit de duisternis van een zinloos en uitzichtloos bestaan tot het volle leven met de Here Jezus Christus.

U kunt meehelpen dit nummer deze zomer op grote schaal te verspreiden: door extra nummers te bestellen met onderstaande bon. Een stapeltje meenemen op vakantie! Iemand een artikeltje laten lezen waarom het makkelijker is te geloven in de schepping dan in de evolutietheorie. Waarom uit de feiten in de natuur zelf blijkt, dat er een Schepper moet zijn, omdat het eenvoudig niet anders kan.

Iemand laten lezen over de waarde van vergeving, een uniek gegeven, dat alleen in het christelijk geloof wordt gevonden. Kortom, allemaal makkelijk te begrijpen voor wie lezen kan. Je kunt er de hele zomer mee werken, getuigen en evangeliseren. Wij zijn erg enthousiast. Doen dus!

Van de redactie
FtV