Van de redactie - jrg. 78-6/7

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Het thema van dit nummer is “Als de Zon maar schijnt". Immers, het is zomer geworden en voor veel mensen betekent dat vakantie. In ons kikkerlandje zeggen we vaak: "Als 't maar droog is". Dat is wel het minimum. Liever nog: "Als de Zon maar schijnt". Genieten van de natuur, van de warmte, de rust, het vrij zijn en dan het liefst onder een blauwe hemel. Wat wil je nog meer?

Ja, de Zon staat met een hoofdletter geschreven. Want het liefst wijzen wij in is blad naar de Zon der gerechtigheid. Zo wordt de Zoon van God genoemd: de Here Jezus Christus. Naast het belang in een heerlijke mooi-weer-vakantie in een paar weken is het van nog groter belang, dat de Zon der gerechtigheid - de Here Jezus Christus - over uw leven opgaat.

De wereld waarin wij leven is dramatisch aan 't veranderen. We kunnen er mooie filosofische beschouwingen over houden hoe het in onze wereld zou moeten gaan en wat we er allemaal voor zouden moeten doen. Immers, de meeste mensen zijn moe van al het geweld, de oorlog en de honger, de criminaliteit, de onveiligheid, de uitzichtloosheid in veel .dingen. Velen hebben het gevoel dat er iets veranderen moet, maar ze weten niet wat en hoe. Maar mooie woorden en indrukwekkende filosofische bespiegelingen veranderen de werkelijkheid kennelijk niet. Voor een echte kijk op de dingen moeten we bij de Schepper van hemel en aarde zijn. Hij kent het heden, maar ook de toekomst van ons leven en onze wereld. De Here Jezus - de Zoon van God - is naar ons toe gekomen, om met de prijs van Zijn leven onze toekomst veilig te stellen.

Maar bovenal ook om ons leven te bevrijden uit de macht van zonde, die in onze wereld en in ieder van ons persoonlijk heerst. Dat kunnen we niet wegwuiven of wegredeneren. Dat is de werkelijkheid. Het enige antwoord op die werkelijk is voor ieder mens: de liefdevolle vergeving die de Here God ons geven kan en wil! Hoe? Heel eenvoudig: in het geloof dat Hij je stem hoort, Jezus Christus vragen je leven binnen te komen. Meer hoeft niet. Eenvoudig aannemen dat Hij dat dan ook doet. Hoe? Door de Heilige Geest. In dit blad staat een getuigenis over iemand die beheerst werd door de geestenwereld en de macht van het kwaad. Die onzichtbare werkelijkheid is er ook. Daarom is het niet moeilijk te begrijpen dat de Heilige Geest van God ons leven kan binnenkomen. In de Bijbel vind je daar meer over en hoe het dan verder moet. Jezus Christus is daarbij steeds de Weg, de Waarheid en het Leven. Vertrouw Hem!

Namens de redactie
FtV