Vanzelfsprekend verdrukt

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 10
Vanzelfsprekend verdruktSatan argumenteert niet voor niets, dat het vanzelfsprekend is dat Job God dient. Wanneer alles meevalt, is het eenvoudig God te danken. Maar zou Job God nog dienen wanneer hij alles kwijtraakt? Wij horen liever dat God onze omstandigheden zegent. Wij interpreteren, net als de vrouw van Job (Job 2:9), problemen vaak alsof iemand door God in de steek is gelaten. Dat is echter de taal van de dwaas (Job 2:10), de mens wiens wortels niet reiken tot aan de stroom van levend water (Ps. 1). Wij begrijpen niet dat het met de goddeloze soms beter gaat dan met de gelovige (Ps. 73). Wij verbinden ziekte automatisch aan zonde (Joh. 9:1-2). Wij vragen aan God de verlichting van de last van het leven en hebben niet in de gaten dat het ultieme goede dat Hij wil geven, niets met het tijdelijke van doen heeft. Satan spreekt ons aan op tijdelijke wereldlijke behoeften en wil die voldoen ten koste van de eeuwigheid (Matth. 4:1-11). Maar Jezus weet dat wij in de wereld vanzelfsprekend verdrukkingen hebben (Joh. 16:33). Het was juist omwille van de vreugde die vóór Hem lag, dat Jezus het kruis en de schande niet ontweek (Hebr. 12:2).Drs. Jef De Vriese