Vasthouden

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 8
Vasthouden aan wat de Bijbel zegt, blijkt niet altijd makkelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In dit nummer van Het Zoeklicht komen we er een aantal tegen. Zo schrijft drs. J.A. van Delden over de moeite die gedaan wordt om de evolutieleer passend te krijgen binnen een orthodox, Bijbelgetrouw geloof. Hij maakt duidelijk dat vooral het omgekeerde het geval is: overschatting van de wetenschap en een gebrek aan vertrouwen in Gods openbaring in de Bijbel, aldus Van Delden.
Hans Kruisman, auteur van een boek met de treffende titel De Bijbel aan het Woord, wil zijn standpunt baseren op wat God in Zijn Woord heeft gesproken. Dat is niet altijd een makkelijke boodschap, zo bleek uit de reacties die binnenkwamen na een serie artikelen over het Rooms-katholicisme. Achterin dit nummer leest u een reactie op de ‘kritiek’. Niet om kritiek te doen verstommen. Integendeel, dat houdt ons scherp.
J.W. Embregts vervolgt zijn korte serie artikelen over het welvaartsgeloof. De voormannen halen Bijbelteksten uit hun context en stellen bijvoorbeeld dat je zegen kunt claimen bij God. Bidden in twijfel, in afwachting van wat God wil doen, is volgens hen ‘onschriftuurlijk’. Feike ter Velde beschrijft een verhaal dat hier (helaas) helemaal op aansluit. Ik schrijf ‘helaas’, omdat de hoofdpersoon vastloopt, gevangen raakt in een verkeerd Godsbeeld, een verkeerd mensbeeld en een verwrongen theologie.
Laten Woord en Geest het licht op ons pad zijn, zodat we geestelijk opgroeien en vrucht dragen voor de Here, is dan ook de oproep van broeder Ter Velde. Dan kunnen we, zo beschrijft Gieneke van Veen, samen ‘ranan’, jubelen en juichen voor de Here, meedoen in het jubelkoor voor onze God.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht