Vaticaan: geloof in buitenaards leven mag

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 11
Geloven dat er in het heelal buitenaards leven is, is niet in strijd met het geloof in God, zo meldde het hoofd van de astronomische dienst van het Vaticaan onlangs in een interview met de L’Osservatore Romano, de semi-officiële krant van het Vaticaan. “Hoe kunnen we uitsluiten dat er elders leven is ontstaan. Evenals we mensen ‘broeder’ of ‘zuster’ noemen, zouden we ook kunnen spreken over ‘buitenaardse broeders’. Dat zou nog steeds onderdeel zijn van de schepping,” aldus Funes. Het uitsluiten van buitenaards leven noemt hij het beperken van Gods creatieve vrijheid. Funes geeft overigens ook toe dat de oerknaltheorie heel goed samen kan gaan met de schepping, ‘zolang we maar beseffen dat God de schepper is van het heelal en de mens geen toevallig resultaat is’.