Vaticaan legt schuld voor problemen christenen bij Israël

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 4
Het Vaticaan houdt Israël verantwoordelijk voor het vertrek van christenen uit de door de Palestijnen gecontroleerde gebieden. Dat blijkt uit een document dat de basis vormt van een bisschoppenbijeenkomst in oktober over de moeilijkheden van christenen in de moslimwereld. De Arabische bisschoppen die dit stuk hebben geschreven, suggereren dat radicale moslims zonder de ‘bezetting’ door Israël geen steun meer krijgen en het daardoor voor hen niet mogelijk zou zijn om het christenen moeilijk te maken.
Cijfers uit een artikel van WorldNetDaily.com maken duidelijk dat juist daar waar de Palestijnen het voor het zeggen hebben, de situatie voor christenen is verslechterd. Zo werd na de overdracht van Bethlehem aan de Palestijnen een klooster bestemd als verblijf voor Yasser Arafat en werden christelijke politici uit het bestuur gezet.