Veel aandacht voor Weet.Magazine

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 12
Het eerste nummer van het nieuwe christelijk, populair-wetenschappelijke Weet.Magazine heeft veel aandacht gekregen in de media, zowel in kranten als op televisie en internet. "We hebben gemerkt dat het blad aanslaat," stelt uitgever Ringer Otte. In het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift worden interessante feiten uit de natuur en techniek vanuit een Bijbels perspectief besproken.
In het tweede nummer laat Weet.Magazine zien dat de Hof van Eden geen fabeltje is, maar echt heeft bestaan. "De geschiedenis van de eerste mens en de Boom des Levens blijkt in vele culturen een feit, zelfs bij inheemse volken die volgens de (evolutionistische) wetenschap toentertijd geen contact met andere mensen gehad kunnen hebben." Ook wordt gesteld dat de zondvloed veel aanknopingspunten biedt die het ontstaan van een ijstijd op een logische manier kunnen verklaren.