Veilig in de ware Ark

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
Het is altijd weer fascinerend als we fossielen of schelpen vinden in de bergen van de Negev woestijn. Het gesprek komt dan op “de zondvloed” en de meningen zijn zeer verdeeld.

De Here Jezus, Petrus en de schrijver van de Hebreeënbrief, geloofden allen in de zondvloed (Mat. 24:37-39, 1 Petrus 3:20, Hebr. 11:7). Deze vloed leert mij bovenal veel van het karakter van de Here Jezus. Hijzelf heeft gezegd, dat het laatste oordeel door vuur zal geschieden (2 Petrus 3:10). Als Hij het nodig acht, vernietigt de Here Zijn hele schepping. Hij heeft absolute macht over Zijn schepping en ook totale autoriteit. Voordat er geoordeeld wordt roept Hij de mens op zich tot Hem te bekeren. Hij is heel geduldig, maar als het oordeel komt is het volledig (Lucas 17:27).

Wat Hem het meest verdriet doet is onze ongehoorzaamheid. Dit is in tegenstelling tot Zijn “zuivere karakter”. Hij schenkt ons altijd overvloedig genade.

Alleen Noach en zijn familie overleefden vanwege hun gehoorzaamheid, zonder kleerscheuren, Gods oordeel. Het eerste wat Noach deed toen zij allen veilig uit de ark kwamen was: hij keek omhoog en bracht brandoffers op het altaar en aanbad zulk een genadige God. Toen de Here de liefelijke reuk rook, sloot Hij met Noach een verbond (Gen. 9:8-1ó).
Noachs geloof leidt ons naar het kruis van Golgotha en daar zien wij de Here Jezus, Hij die verlost van de komende toorn (1 Thess. 1:10).
Alleen bij Hem bent u veilig. Hij is de ware Ark!

Johan!