Veilig overboord

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 3
Jona is niet zelf in het water gesprongen. Hij had hulp nodig om die ondenkbare stap te zetten. De zeelui kieperden hem overboord. De professionele Tarsis-carrière van Jona gaat ten onder. Maar Jona is niet verdronken. Misschien is de buik van de vis nog erger dan een directe verdrinkingsdood. De buik is Tarsis niet. Het is ook niet je ergste nachtmerrie. Het is erger dan dat. Het is de plaats waarvan je nooit had gedacht dat je er terecht kon komen.
Jona maakt in de vis een begin met afhankelijk zijn van God. Geestelijk leven bloeit open in een omgeving waarin je leven onder bedreiging staat en is ingeperkt. Sta er maar opnieuw bij stil dat God alles beschikt. Het is God die de storm beschikt. God beschikt een vis. God beschikt een gloeiende oostenwind. God beschikt een wonderboom. God beschikt een worm. Jouw omstandigheden zijn geen resultaat van mensen of demonen die hun gang gaan, maar van God die Zijn plan met jou volbrengt.
Er liggen beloften over je leven! Door Christus te kennen ben je met kostbare en zeer grote beloften begiftigd (1 Petrus 1:4). Maar er liggen ook specifieke beloften van God. God heeft een algemeen plan dat wordt uitgevoerd, van voor de grondlegging der wereld. Maar God heeft ook een specifiek plan met jou! Geen haar valt van je hoofd, of God is er bij (Lucas 12:7). Zelfs het aantal dagen van je leven staat al in Zijn boek (Psalm 139:16). God volbrengt vast en zeker Zijn soeverein werk.

Jef De Vriese