Verandering

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 23
De nieuwe site van Het Zoeklicht is voor sommigen nog even wennen. Vooral het terugluisteren van de diensten in de Kapel blijkt nog wat lastig te zijn, zo blijkt uit de reacties die bij ons binnenkomen. In een mail terug maak ik natuurlijk duidelijk hoe dit op de vernieuwde site wel te vinden is. Dan blijkt soms dat het wel meevalt, maar dat de verandering even wennen is. Het is net of je in een pasverbouwde supermarkt opnieuw moet zoeken naar de koffie. Het duurt even voordat je er weer blindelings op af loopt, maar na een paar keer is het vertrouwd. Dit houdt zeker niet in dat we niets doen met de opmerkingen die binnengekomen zijn. Er zijn wat aanpassingen gedaan om het wat overzichtelijker te maken. De koffie is zogezegd wat zichtbaarder neergezet.
Ik heb gisteren een stukje van het debutantenbal in de Tweede Kamer gezien, tijdens de behandeling van de regeringsverklaring. Een nieuw kabinet dat het, ook nieuw, moet hebben van gedoogsteun. We zullen de komende jaren zien welke veranderingen de nieuwe regering en Kamer teweegbrengen.
Er zijn ook zaken die niet veranderen. Els ter Welle zegt dat over de betrouwbaarheid van Gods Woord. Deze wordt wel in twijfel getrokken, maar archeologische vondsten bevestigen juist wat er is geschreven. Feike ter Velde haalt zo’n twijfelaar-theoloog aan in de Tijdspiegel. We moeten ons, ook in turbulente tijden, vasthouden aan Gods Woord, want die wijst ons een mooie toekomst. Dat houdt niet in dat het leven nu al makkelijk is. Dirk van Genderen schrijft hierover, lijden om Christus’ wil. Het helpt ons in het lijden onze hoop op Hem alleen te stellen. Vol verwachting blijf ik uitzien…

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht