Verandering (gedicht)

Gerrit van Engelenhoven • 80 - 2004/05 • Uitgave: 1
VeranderingPasen betekent verandering.

Pasen wil zeggen verademing.

Pasen is leven

voor elk die gelooft.

Pasen is Licht

dat nooit

wordt gedoofd.

In Pasen komt God

de mens tegemoet,

Hij redt en vergeeft en maakt

alles weer goedGerrit van Engelenhoven