Verdonk zet Iraanse christenen nog niet uit

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 1
Onder zware druk van de Tweede Kamer heeft minister
Verdonk (Vreemdelingenzaken) besloten tijdelijk
geen uitgeprocedeerde Iraanse christenen uit te zetten. Deze toezegging deed ze in een spoeddebat dat op verzoek van de ChristenUnie werd gehouden.


In eerste instantie weigerde de VVD-bewindsvrouw een door de Kamer aangenomen motie van die fractie
uit te voeren. In deze motie werd gevraagd geen afgewezen Iraanse christenasielzoekers, onder wie tot het christendom bekeerde ex-moslims, terug te sturen
naar hun land van herkomst tot ze daar met de Kamer inhoudelijk over heeft gesproken.

De ChristenUnie diende in het spoeddebat opnieuw een soortgelijke motie in, die steun kreeg van vrijwel de hele Kamer. Verdonk zei vervolgens bereid te zijn de uitzetting van de groep op te schorten totdat de Kamer over het ambtsbericht heeft overlegd.