Verdrukking

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 3
Op de nieuwspagina in Het Zoeklicht leest u regelmatig berichten over broeders en zusters die om hun geloof in Christus worden vervolgd. Het kiezen voor het volgen van God brengt voor hen soms grote gevolgen met zich mee. In de serie artikelen over Daniël hebben we eerder kunnen lezen over de val die voor hem gezet was en ertoe leidde dat hij in de leeuwenkuil belandde omdat hij bleef bidden tot zijn God.
Nu is Gert van de Weerd in deze serie bezig met een visioen van Daniël. Hij ziet onder andere de Grote Verdrukking in de toekomst, wanneer Gods oordelen over de wereld worden afgeroepen. Henk Schouten wijst op het verschil tussen ‘verdrukking’ en de Grote Verdrukking. Deze laatste periode is feitelijk straf van God over een ongehoorzame wereld en het brengt ook loutering voor Israël, zo schrijft hij.
Het hoopgevende is dat wij, de gemeente, deze tijd niet mee zullen maken. Juist omdat het Gods straf en de toorn van het Lam is (Op. 6:16), wordt de gemeente voor die verschrikkelijke tijd in veiligheid gebracht. De straf die ook voor ons bedoeld was, kwam op Jezus; daarom mogen we vrijuit gaan, aldus ds. Schouten.
Wanneer Jef de Vriese ons oproept om de komst van de Here Jezus te verwachten, legt dat ook een opdracht bij ons. Immers, het zou letterlijk eeuwig zonde zijn als uw ouders of kinderen, buren en vrienden bij de Opname achterblijven. Ik las laatst een bord bij het verlaten van een kerk met de tekst ‘U betreedt nu zendingsgebied’. Dit kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Verkondig de redding door Christus door uw daden (en indien nodig kan gebruik worden gemaakt van woorden).

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht