Verdrukking

• 79 - 2003/04 • Uitgave: 9
VerdrukkingHet is best mogelijk dat de christelijke gemeente in de nabije toekomst steeds meer in de verdrukking komt. Het christelijke geloof wordt – zeker publiekelijk in de media – steeds nadrukkelijker miskend en afgeschilderd als misdadig, gewelddadig en onderdrukkend. De grootste karikaturen worden niet geschuwd.

Toch moet ons verdrukking niet bevreemden. Het is een normale zaak voor elke gelovige. De Bijbel spreekt daar op vele plaatsen over.

Paulus zegt: "Maar wij roemen ook in de verdrukking, omdat verdrukking volharding uitwerkt en beproefdheid, waardoor we leren onze hoop volkomen op God te stellen (Rom. 5:3-4). Wonderlijk eigenlijk, dat het onderwijs van de Bijbel ons zegt dat verdrukking goed is voor een gelovige.

David wist het ook al: "Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw Woord" (Ps. 119:67). En dan: "Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen zou leren" (:71). Verdrukking in ons leven werkt grote dingen uit, die we anders niet zouden kennen. Verdrukking beoogt ons te veranderen naar het beeld van Christus. Daartoe is de afbraak nodig, ten diepste het kruis. We mogen alles ondergaan, wetende dat "de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid" (2 Cor. 4:17).