Vereenigde Staten van Europa

Peter de Haan / Johannes de Heer • 83 - 2007 • Uitgave: 24
Vereenigde Staten van EuropaIn dit themanummer kunt u lezen over de voorspellingen, profetieën over Europa. Dit is niet alleen een onderwerp dat nu actueel is, maar waar de stichter van dit blad, Johannes de Heer ook al over schreef. Europa was in de jaren dertig van de vorige eeuw, druk in beweging. Zie zo ook delen uit het artikel ‘Vereenigde Staten van Europa’ in Het Zoeklicht van 18 januari 1930.Tijdspiegel door Johannes de Heer


Nog lang, voordat er sprake was van de vorming van een Europeeschen Statenbond, hebben bekende Godsmannen van den ouden dag, die een blik hadden in het Profetisch Woord, aangekondigd, dat er – volgens Daniël 2 en in verband met hetgeen Openbaring 17 hiervan zegt – een tienvoudige Statenbond te verwachten is, waaruit zich een kleine staatsmacht zou ontwikkelen, die zich tenslotte zou openbaren als de Staatskundige Antichrist. De vorming van dezen Statenbond zou dan gepaard gaan met een nationaal herstel van Israël en Palestina.(…)Hoezeer de gedachten der moderne politici zich inderdaad bewegen in de richting, die het Goddelijk Profetisch Woord aangeeft, moge blijken uit de hierbij afgebeelde voorstelling, die een Italiaansch carricaturist zich (onafhankelijk van den Bijbel) vormde van een dergelijke Statenformatie als de Pan-Europeesche gedachte deze beoogt.(…)Christelijk Rome en het eerste Duitsche keizerrijk spanden saam met het doel een vereenigd Christendom in wezen te roepen, dat saamgehouden zou worden in de eerste plaats door het geloof en in de tweede plaats door het dreigen om anders van uit het Oosten overwonnen te worden. De Habsburgs, Napoleon, de Hohenzollerns, allen poogden een Vereenigd Europa in het leven te roepen, doch allen liepen met hun hoofd tegen de rots van het Nationalisme.

Toch zal waarschijnlijk zulk een unie, hetzij vroeger of later, te voorschijn komen.Bron: Het Zoeklicht, jaargang 11, no. 29, 18 januari, pag.3Samenstelling: Peter de Haan