Vergeef ons

Tjitske van de Weitgraven-van Lingen • 80 - 2004/05 • Uitgave: 20
Vergeef ons“Komt, laat ons wederkeren tot de Here”.Vergeef ons

Och Heer, wat hebben wij ervan gemaakt,

met al onze hebzucht en godsdienstigheid,

want we zijn steeds verder van U afgeraakt,

en we letten niet op de tekenen van de tijd.

Wat hebben we met onze kinderen gedaan,

och Heer, we hebben ze naar vermogen gegeven,

maar we zijn ze niet op de weg voorgegaan,

die wijst naar U de bron van eeuwig leven.O God, ontferm U over ons nageslacht,

dat blind en verdwaald is in de duisternis,

dat vervreemd van het heil door U gebracht,

niet geloven kan dat Jezus ook hun Redder is.

Heer, vergeef ons onze trots en nalatigheid,

en doe ons het verloren gaan realiseren.

Maak ons een volk dat biddend Uw komst bereid,

dat met héél zijn hart tot U terug wil keren.Tjitske van de Weitgraven - Van Lingen

Bundel ‘Heimwee van vroeger & later’