Vergeten wederkomst

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Onze hoofdredacteur stelt in zijn Tijdspiegel de vraag of de wederkomst vergeten is. Helder zet hij uiteen hoe vanaf de eerste uren van de kerkgeschiedenis het zicht op de wederkomst van onze Heer werd vertroebeld. ‘t Is het is tragisch. Het vergeestelijken van de Bijbeltekst voerde velen bij de Bijbelse boodschap en de heerlijke belofte vandaan. Prof. Velema schrijft helder: “Wie Hem door genade mag toebehoren, kan niet zonder de verwachting van Zijn komst.” Daar wil Het Zoeklicht pal voor staan. Jezus Christus ons Heer komt terug, wellicht zeer spoedig.We zijn blij dat we onder de vaste kring van schrijvers een nieuw gezicht mogen welkom heten. Broeder Gert van de Weerd. Bekend van enkele indrukwekkende studies over Zacharia, Micha en Ezechiël. We mogen in hem een autoriteit zien in schriftuitleg. Hij zal in afwisseling schrijven met broeder Jan van Barneveld, zoals ook broeder Joop Schotanus in afwisseling schrijft met broeder Dirk van Genderen.Door middel van ons blad hopen we Gods woord dicht bij u te brengen. Dat is een fantastisch woord.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht