Verhaal uit Pakistan

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
In Pakistan is evangelisatie verboden. Een team van zeer moedige Christenen heeft een manier ontwikkeld om het Woord van God uit te dragen. Zij verkopen Bijbels op markten in dorpen en steden. Onlangs waren ze met een team in Hafizabad, een stad waarvan de inwoners nog nooit enig deel van de Bijbel hadden gezien. Het team werd gegrepen door een groep fundamentalistische moslimpriesters. Ze konden pas weer gaan nadat ze beloofd hadden terug te komen voor een officiële, openbare discussie. De 19e juli was het zover. Om 10 uur kwamen evangelist Ifrahim en z'n team aan in Hafizabad. Onmiddellijk werden ze omringd door meer dan 100 studenten en docenten van de Koranschool, plus 15 priesters uit Hafizabad en omgeving. Een bekende Korangeleerde sprak uitvoerig over allerlei tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ifrahim sprak over de zonde en de noodzaak voor ieder mens vergeving te ontvangen. Na een discussie van zo'n zes-en-een-half uur concludeerden de moslimleiders dat de Christelijke leer niet aanvaardbaar was en dat er geen Bijbels meer mochten worden verkocht.

Ifrahim benadrukte in zijn slotwoord dat miljoenen over de hele wereld de Bijbel lezen en dat het een kwestie van ontwikkeling is dat Boek te lezen. Hij bood de toehoorders een gratis Bijbel aan. Binnen een paar minuten waren ze al hun Bijbels en lectuur kwijt! Ifrahim besluit zijn enthousiaste verslag met: Dit was een verbazingwekkend getuigenis van hoe God Zijn dienaren gebruikt. Hij vraagt onze voorbede. De broeders uit Pakistan hebben deze gebeurtenis ervaren als een bemoedigend teken van de Heer. Dergelijke wonderen gebeuren er vaak in die moeilijke landen. Maar een grote, krachtige doorbraak van het Evangelie in die gesloten landen, moet nog komen. Een voorwaarde is dat eerst de kreet Allah is groter, die elke dag miljoenen malen over die landen wordt uitgeroepen, verstomt. De godheid van de Islam zal eerst vernederd worden door de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde.

Jan van Barneveld