Verheugt u

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 25
Als 'uw vijanden vergeven' u al absurd in de oren klinkt, is de oproep om u te verblijden wanneer anderen, liegende allerlei kwaad van u spreken, nog veel gekker.
In de bergrede prijst de Heer allerlei groepen van mensen zalig, die door veel ellende gaan.
Die zaligheid (dat is: geluk) ligt niet in de ellende, maar in wat ze uitwerkt: afhankelijkheid van God. Dat is het enige wat echt vreugde verschaft. En daar bovenop: Uw loon zal groot zijn in de hemel. De spelregels van het Koninkrijk gaan dus dwars tegen die van de wereld in. Ik wens u veel geluk!

drs. Jef De Vriese