Verlangen

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 6
VerlangenWanneer wij het in ons geplante Woord niet aannemen, krijgt de begeerte vrij spel. Onvrede met God en strijd met elkaar zijn het onmiddellijke gevolg. Echt geloof gaat in quarantaine bij God en beschermt zich daardoor tegen de besmettingshaard van de wereld (Jak. 1:27). Indien wij ons welbevinden zoeken in een omgeving die de ziektekiemen van de zonde verspreidt, worden wij zelf door die zonde aangetast. Dan worden onze verlangens aangestuurd door de hel (Jak. 3:5). De gevolgen zijn onvermijdelijk: relationele conflicten (Jak. 4:1), innerlijke conflicten (4:1-3) en conflict met God (4:4-6).

God zoekt ons passioneel. Begeerten kunnen dus ook goed zijn, in overeenstemming met het karakter van Christus en de doelen die God heeft. Wij mogen naar veel verlangen! Maar de goede begeerte van seksueel verlangen naar onze huwelijkspartner, kan ontaarden in de ander te gebruiken voor bevrediging van eigen seksuele behoeften. Verlangen om mensen te dienen kan hoogmoed worden die naar respect en aanvaarding verlangd. Verlangen om voldoende geld te hebben om te leven, kan materialistische bezitsdrang worden. Verlangen goed te presteren kan een schreeuw om bevestiging worden. Het verlangen om iemand pastoraal te helpen kan ontaarden in het oppeppen van onze reputatie. Dan zijn wij niet onverdeeld op God gericht, met liefde als vrucht, maar op onszelf, in de zonde. Dan zijn we in bezit genomen door begeerte in plaats van passie voor God. Dan willen we meer geliefd worden door iets of iemand die in de wereld is, dan dat wij rust vinden in het naderen tot God. Dat is geestelijk overspel. Dat is afgoderij.Jef de Vriese