Vernederd om verhoogd te worden

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 18
Het zal je maar overkomen, dat je als jonge vrouw weggegeven wordt als slavin aan een buitenlands echtpaar, dat woonde in een tent. En dan dat moment als er van je gevraagd wordt, je lichaam te geven aan de man van je bazin. Er veranderde veel in Hagar. Ze was geen maagd meer en er begint nieuw leven in haar te groeien. Hagar was gebruikt en verliest haar respect voor Sarai. Hoogmoed vult haar hart met als gevolg: ruzies in de tent. Op een gegeven moment vlucht Hagar en onderweg heeft ze de ontmoeting van haar leven. Als eerste persoon uit de Bijbel krijgt ze bezoek van de Engel des Heren, die alles van haar toestand afweet. Hij wijst haar op haar verantwoordelijkheid, als Sarai's slavin. Zijn advies is: 'Je moet terug en jezelf vernederen" (1 Petrus 5:61.

Hagar gehoorzaamt, wat een buitengewoon getuigenis voor Abram en Sarai is. De Here verhoogt haar en ze krijgt zelfs een plaats in Gods Woord (Gal. 4:20-31). Hagar is bovenal een beeld voor de velen die misbruikt worden, op zoek naar liefde en geborgenheid en dorstig door de wereld gaan. Ze noemt haar kind lsmaël: "God verhoort". Beiden worden later weggezonden, maar de Here vergat hen niet en voorzag in hun noden. Hagars tranen staan in Gods Woord vermeld (Gen. 21:16-211.

Wat een grote opdracht hebben wij om huilende noodlijdende mensen erop te wijzen dat de Bron van Levend water niet ver weg is (Openbaring 22:17).

Johan!