Verrassende ontwikkelingen

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 25
Verrassende ontwikkelingen‘Mijn eer geef IK aan geen ander’

(Jesaja 42:8; 48:11)Verwarring


Zo goed als de hele wereld was verrast door de grote verkiezingsoverwinning van Hamas. Westerse leiders en Israëls waarnemend premier Olmert spraken stoere woorden. “Geen financiële steun aan of onderhandelingen met een terroristische organisatie die uit is op de vernietiging van Israël.” Onmiddellijk werden nieuwe mythes gevormd ten einde onderhandelingen met en steun aan terroristen te kunnen continueren. Men zegt: “Hamas moet nu kiezen.”

Onzin, Hamas heeft al gekozen en daar blijven ze bij. De staat Israël moet verdwijnen. Dat is een essentieel onderdeel van hun religie. Jihad met geweld hoort daarbij. Men zegt: “Palestijnen hebben gekozen voor betere gezondheidszorg, banen en tegen corruptie.” Onzin, ze hebben voor terrorisme gekozen, omdat ze zien dat het werkt. Statistisch onderzoek onder de Palestijnen bevestigt een meerderheid terroristische acties tegen Israël goedkeurt. Men benadrukt goede, sociale kanten van Hamas. Zo jagen de leugens rondom Israël verder. Misschien waren alleen de ‘Voorbidders voor Israël,’ waaronder zeker ook Zoeklicht-lezers, niet verrast door de grote verwarring veroorzaakt door de winst van Hamas. Zij hebben gebeden: “HERE, breng hen in verwarring.” Dat is precies wat is gebeurd.

De EU en de VS moeten beschaamd toegeven dat honderden miljoenen euro’s en dollars aan corrupte lieden en terroristen zijn weggegooid. Als dat geld niet aan wapens en corrupte zakken, maar aan arme Palestijnen was besteed zouden daar geen armen meer zijn. Het is ook aan de hele wereld duidelijk geworden waar Palestijnen voor staan: Israël moet verdwijnen en liefst door geweld. Hamas en Fatah staan allebei voor de vernietiging van de Joodse staat. Fatah verschuilt zich niet langer achter het nette pak en de ‘gematigde leugentaal van Mahmoed Abbas. De wereld weet het nu en heeft geen enkel excuus meer. De maskers zijn afgedaan.

Een positieve verrassing is dat de Palestijnse staat op een lange baan is geschoven. Bijna 60 jaar is men bezig met die ‘Palestijnse staat’ in Gods land. Telkens als men dichtbij dat doel kwam, greep God in. Dat is ook nu gebeurd. ”De HERE verbreekt de raad van de volken en verijdelt de gedachten van de natiën” (Psalm 33:10). Ditmaal was de grote verwarring door de verkiezingswinst van Hamas het middel dat HIJ gebruikte.Gods methode

We zingen vaak “Hij is Dezelfde nu!” Inderdaad, de Heer zegt: “Ik, de HERE, ben niet veranderd” (Maleachi 3:6). Vroeger en ook nu bracht Hij zijn vijanden in verwarring. Hij bracht het leger van Farao in verwarring toen ze de Israëlieten achtervolgden (Exodus 14:24). Toen de mensheid vlak na de zondvloed in opstand kwam tegen de Schepper, verwarde Hij hun taal (Genesis 11:7). Het enorme leger van de Midianieten raakte in paniek toen Gideon (Richteren 7) met zijn 300 man sterke legertje wat kabaal maakte. Daarna joegen ze elkaar over de kling. Een machtig leger van drie volken dreigde het leger van Juda onder de voet te lopen. Koning Josafat riep tot de HERE. Een profeet gaf de opdracht van God door: ‘Ruk tegen hen op’ (2Kronieken 20:16). Moedig gehoorzaamde Josafat Gods bevel. Een zangkoor, dat lofliederen zong, ging voorop. De HERE bracht de vijandelijke legers in verwarring en ze begonnen elkaar te bestrijden. God verandert niet. Israël is nog steeds zijn uitverkoren volk. Dus herkennen we ook nu Gods machtige hand in de recente verrassende ontwikkelingen.Verlossing

Soms wordt gezegd: “Israël is nog lang niet waar het zijn moet.” Dat is juist. Maar zijn wij waar we zijn moeten? Waar blijft de opwekking, die zo hard nodig is? Wat Israël betreft weten we dat God bezig is met zijn volk. Hij bracht en brengt Israël terug naar het land dat Hij voor hen heeft bestemd. Gods Geest werkt aan het beloofde geestelijk herstel. Telkens als de internationale gemeenschap, VS, EU, VN of zelfs Israëlische leiders in delen van het kleine stukje land dat God voor Israël heeft bestemd, een Palestijnse staat willen stichten, grijpt Hij in. In 1967 heeft de God van Israël de Westbank (Judea en Samaria) bij Israël gevoegd. Ook oud-Jeruzalem. Wie kan dit werk van de HERE afbreken? Hij geeft zijn eer aan geen ander! De problemen zijn menselijkerwijs gesproken onoplosbaar. De tegenstanders zijn machtig en wreed. Israël is moe en zoekt wanhopig naar vrede en rust. Laten we bidden dat Israël 28 maart ‘een man naar Gods hart’ kiest. Iemand die Gods eer zoekt en moedig Gods weg gaat!Een gevaarlijke vijand

De haat tegen Israël en het Joodse volk wordt nu door Iran en Hamas nog duidelijker gepropageerd dan in Mein Kampf. Bij Hitler ging om de vernietiging van de Joden en daarna zijn Duizendjarig wereldrijk. Het gaat Hamas om Jeruzalem en een wereldwijd islamitisch kalifaat. Israël staat in het brandpunt van die strijd. Toch loert er voor Israël, volgens de Israëlische onderzoeksjournalist Joël Bainerman een nog groter gevaar dan Islam en Hamas. Bainerman is nagegaan hoe het Vaticaan staat tegenover de claim die Israël op Jeruzalem, als eeuwige en ongedeelde hoofdstad, gelegd heeft. Hij onthult een lange reeks van geheime onderhandelingen die het Vaticaan met Israël en met Arafat voerde over Jeruzalem. In de schaduw van de Oslo-Akkoorden van september 1993 is in het geheim afgesproken dat Israël vóór het jaar 2000 het gezag over de Oude Stad aan het Vaticaan zou overdragen. In jaren negentig en daarna waren er voortdurend besprekingen, afspraken en verdragen, die buiten de publiciteit werden gehouden en ook niet door de Knesset zijn goedgekeurd. Voor het geval dat de Moslim Palestijnen Jeruzalem in handen zouden krijgen, heeft het Vaticaan afspraken met Arafat gemaakt. Het gaat, volgens Bainerman, het Vaticaan niet om ‘heilige plaatsen’. Die hebben ze al en zijn onder Israël veilig en vrij toegankelijk. Het feit dat Rome uit is op heel Oud Jeruzalem houdt verband met de vervangingsleer van de R.K. kerk. Hij schrijft:

“Zolang Jeruzalem in Israëlische handen is, is het duidelijk dat de aanspraken van Rome niet legitiem zijn en dat de letterlijke uitleg van de Schrift de juiste is. Rome wil een ‘eigen Messias’ op het wereldtoneel zetten. Wil de wereld dit aanvaarden, moet het in Jeruzalem plaatsvinden. Deze ‘Messias’ zal de drie monotheïstische religies verenigen, het Midden-Oostenconflict oplossen en vrede en harmonie in de wereld brengen. Die zogenaamde ‘Messias’ zal een valse Messias zijn en een wereldregering (VN) opzetten.”

Bainerman, die geen Christen is, concludeert fel: “Dit zal leugen en bedrog zijn.” Het Vaticaan werkt ook via de Europese Unie, die pleit voor internationalisatie van Jeruzalem, waarbij het Vaticaan als ‘bewaker’ van de Heilige stad zal optreden. Verrassend is te zien hoe een Israëlische journalist scherp ziet wat er gaande is. Ook deze ontwikkelingen zijn verrassend in een versnelling gekomen. Maar de HERE waakt over zijn eer, zijn volk en zijn stad.Jan van Barneveld