Verreweg het beste

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 16
Verreweg het besteOp de pagina hiernaast vindt u een overzicht van de komende studieweekenden in Het Brandpunt. Een naam die u hier mist, is die van Jan Faber. Wij ontvingen het bericht dat er een kwaadaardige tumor is gevonden in het hoofd van broeder Faber. Onze gedachten en voorbede gaan uit naar Jan en Sietske in deze moeilijke periode.

Het studieweekend gaat wel door. De studies over het onderwerp ‘Verreweg het beste’ (over de christen na het sterven) worden waargenomen door broeder Oscar Lohuis. In dit Zoeklicht leest u over zijn worsteling toen een jonge vader in zijn omgeving overleed. Zijn conclusie: ‘Toch zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.’

Wij mogen ons geborgen weten in de hand van onze Here, wat er in ons leven ook op ons af komt. Zoals Feike ter Velde de Tijdspiegel besluit: Bij alle onzekerheid blijft dit staan: “Richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt.”Peter de Haan

Eindredacteur Het Zoeklicht