Verspil je leven niet

ds. Oscar Lohuis • 85 - 2009 • Uitgave: 17
We staan weer bijna aan het begin van een nieuw seizoen. In de zomermaanden heb je meer gelegenheid om even stil te staan, terug te denken, te evalueren en vooruit te denken. We zijn op reis, wij hebben hier geen blijvende stad en terwijl we onderweg zijn is het nodig om zo nu en dan opnieuw koers te bepalen en bij te sturen. Wat is mijn doel in het leven? Waar ben ik op gericht? Wat zijn mijn prioriteiten? Waar streef ik naar en waar geef ik mijn tijd, aandacht en energie aan? Het is mogelijk je tijd of zelfs je leven te verspillen.
Onlangs liep ik ’'s avonds alleen te wandelen en te bidden in een mooi gebied helemaal aan de rand van mijn geboortestad Haarlem. Mijn vrouw en ik hadden net naar elkaar toe uitgesproken dat we zo dankbaar waren voor hoe de Here ons als gezin in de weken daarvoor had gezegend tijdens twee verschillende conferenties. We waren zo opgebouwd in het geloof. Ik liep daar als een dolgelukkige man de Here te prijzen voor Zijn genade, voor de vergeving die er is in de Here Jezus, voor het feit dat Hij mij heeft liefgehad. Mijn hart was zo vol vanwege de grootheid en de heiligheid van God. En van Zijn liefde, geopenbaard in het sterven van Jezus aan het kruis. Er is niets groters om over te lezen, na te denken of te spreken, dan over wat er gebeurde aan het kruis.
Toen keek ik naar de stad en ineens drong iets heel diep tot mij door. De meeste mensen in deze grote stad zijn bezig te voorzien in hun levensonderhoud en daarnaast zich te vermaken, maar verder is er helemaal niets in hun leven! Mensen gaan naar hun werk zolang het moet en daarna komen ze thuis en vermaken ze zich. Hun leven lang zijn ze bezig met dingen die ze vermakelijk vinden. En ze worden geëntertaind tot het einde toe en dan is hun leven voorbij. Onze cultuur is een entertainmentcultuur geworden. De entertainment-industrie heeft zijn miljoenen verslagen. Maar het is zo leeg als wat, want wij zijn niet geschapen om vermaakt te worden. Wij zijn niet geschapen voor onszelf, maar voor Hem, Die alles heeft geschapen. Het probleem van de mens is dat hij het geschapene, de dingen, de mens zelf, heeft verheven tot het hoogste. De mens heeft de glorie van de eeuwige God vervangen door de schoonheid van vergankelijke mensen en dingen. De Schepper is ingeruild voor het geschapene. De vreugde van het kennen van God is opgegeven voor de kick van de dingen van deze wereld. De Here onze God heeft alles geschapen tot Zijn eer, maar de mens heeft zichzelf verhoogd tot hoogste wezen en doet alsof het om zijn eigen geluk en vermaak gaat. Maar wie zo leeft is bezig zijn leven te verspillen.
Hoe zullen wij dan leven? Ons leven is maar zo kort. Het duurt niet lang meer voordat ook wij oud en zwak zijn geworden. Hoe kunnen wij nu zó leven als wij zouden willen dat wij geleefd hebben wanneer wij gaan sterven? Het allerbelangrijkste is het kennen van God. “Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit” (Hosea 6:3). Dat betekent dat wij de Here onze God liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel onze kracht. De relatie met Hem is het grootste in ons leven. Daarom bidden wij, daarom zingen wij, daarom lezen wij in Zijn Woord. Neem tijd om in de Bijbel te lezen! Lees de Bijbel als een boek, als literatuur. Iedere christen behoort minstens één keer per jaar de Bijbel in zijn geheel door te lezen. Verspil je leven niet aan het vermaak (van bijvoorbeeld de televisie, hobby's of feestjes) terwijl de Bijbel dicht blijft liggen. Verzamel je schatten in de hemel door veel tijd te investeren in de relatie met God.
Daarnaast is het heel belangrijk om er steeds meer achter te komen wat Zijn wil is voor ons leven. Wat wil God dat ik doen zal? Hoe kan ik Hem dienen? Waar roept Hij mij toe? Ons leven is als een hardloopwedstrijd. Paulus zegt: “Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen” (Hand. 20:24). Iedere christen heeft een loopbaan voor de Here. Iedere christen staat tot op de laatste dag en de laatste ademtocht in dienst van de Eeuwige Koning. Verspil je leven niet door zogenaamd met pensioen te gaan. Wij strijden voort en wij dienen voort. Geef jezelf weg aan de dienst van de Here en aan de dienst van je naaste. Zet je in voor familie, vrienden, de Kerk en de samenleving. Ga wanneer de Here zegt: “Ga!” Geef wanneer de Heer zegt: “Geef!” Bid wanneer de Heer zegt: “Bid!” Spreek wat de Here je geeft om te spreken. Ook na het professionele werkzame leven gaat de loopbaan voor de Here gewoon door.
Straks kunnen wij rusten, nu mogen wij strijden. Zoveel mensen zijn op zoek naar geluk en proberen dat te vinden in relaties met mensen en in dingen. Maar ze komen niet verder dan het geschapene en worden daarom niet gelukkig. Wij mogen weten wat het is onszelf weg te geven in de dienst aan de Here en onze naaste en daarbij te bemerken dat geluk langszij komt. Wie zijn leven verliest zal het vinden.

ds. Oscar Lohuis