Vertrouwen

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
VertrouwenGeen koning, minister, directeur, niemand, kan ook maar iets doen dat buiten de controle van God valt. Wil iemand mij dwarsbomen, hij zal niet slagen, tenzij het hem van God is gegeven. Wil iemand mij goed doen, hij zal niet kunnen, tenzij God het hem toelaat. Laat God iets moeilijks toe, dan is Hij geen passieve toeschouwer, maar actief betrokken: het past in het plan dat Hij van voor de grondlegging van de wereld met mijn leven had. Hij neemt de volle verantwoordelijkheid voor datgene wat mij overkomt. Ik hoef het niet te begrijpen. Vertrouwen is genoeg.drs. Jef De Vriese