Vervalsingen

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
VervalsingenHet beroemde ‘knekelkistje van Jakobus’ en de even beroemde ‘steen van Joas’ schijnen vervalsingen te zijn. We lazen in het ICEJ-nieuws het volgende bericht:"Twee belangrijke archeologische ontdekkingen, waarvan de ene verband legde met Jezus en de andere met de Tempel van Salomo blijken naar alle waarschijnlijkheid vervalsingen te zijn. De betreffende antiekhandelaar is gearresteerd op beschuldiging van fraude.

Er is een onderzoek geopend tegen Oded Golan. Het gaat om fraude, vervalsing, het gebruik van vervalste documenten en verdraaiing van het recht. Woensdag de 23e juli is hij in zijn huis in Tel Aviv gearresteerd. De vervalste antiquiteiten betroffen o.a. de ‘inscriptie van Joas’, een stenen plaat met daarop een inscriptie over de zorg voor de Tempel, geschreven in de stijl van het bijbels Hebreeuws en een knekelkistje, ofwel een oude begrafeniskist met het opschrift: ‘Jakobus, broeder van Jezus’. Het knekelkistje dat de (veronderstelde) allereerste directe archeologische verbinding legde met Jezus van Nazareth, heeft, voordat het bedrog bleek te zijn, wereldwijd veel aandacht getrokken. Ook ik heb er in Het Zoeklicht een stuk aan gewijd.De verdachte Golan heeft in de loop der jaren voor miljoenen dollars aan vervalste antiquiteiten aan buitenlandse musea en instituten verkocht. Golan ontkent alle beschuldigingen.Het Departement Antiquiteiten (in Israël) verklaarde in juni dat èn de Joas-inscriptie èn het knekelkistje van Jakobus vervalst waren. Het kistje is inderdaad uit de oudheid, maar de inscriptie is het niet. Wat betreft de ‘inscriptie van Joas’ constateert het Departement dat de korst op de beschreven zijde van de steen bestaat uit stukken kalk met zeer kleine gaatjes, klein, kool en heel kleine schilfertjes goud door elkaar. Een dergelijk mengsel is in de natuur een feitelijke onmogelijkheid".Zo zie je maar weer. Het zou leuk zijn als die antiquiteiten echt geweest waren. Maar ons geloof in de Heilige Schrift als Gods Woord is en blijft geloof. Geloof dat vast is en niet beschaamd zal uitkomen!drs. Jan van Barneveld