Vervolging in Soedan

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 5
De Soedanese ex-moslimtheoloog, Al Faki Kuku, die vanwege zijn overgang tot het christendom ter dood was veroordeeld, is op 22 april getroffen door een hersenbloeding. Met een verlamming aan zijn rechterhand en been is hij overgeplaatst naar een ziekenhuis in Khartoem.

Volgens dezelfde bron zijn alle aanklachten tegen Al Faki ingetrokken en kan hij zich beschouwen als vrij man. Volgens de behandelende artsen is zijn toestand stabiel, maar hij kan in Soedan niet goed behandeld worden. Hij zou eigenlijk naar het buitenland moeten. Technisch is daarvoor de weg vrij, nu alle aanklachten zijn ingetrokken.

Al Faki Kuku werd een jaar geleden gearresteerd tijdens een samenkomst in zijn huis in Omdurman (Khartoem). In juni vorig jaar werd hij schuldig bevonden aan geloofsafval. De rechter gaf hem twee maanden de tijd om terug te keren tot de Islam. Zo niet, dan zou hij de doodstraf krijgen. Om onduidelijke redenen is zijn zaak daarna in een impasse gekomen.

Al Faki is afkomstig uit de Noebabergen. Hij is getrouwd en heeft zes kinderen. Tot aan zijn bekering tot het christendom gold hij als een vooraanstaand molimgeleerde. Als voormalig sjeik van de moskee van Oman aan de Perzische golf genoot hij veel gezag. Al Faki kreeg belangstelling voor het christelijke geloof door een vriend die hem een Bijbel gaf, omdat hij meer over Jezus te weten wilde komen. Nadat hij de Bijbel vergeleken had met de koran verklaarde hij in december 1995 publiekelijk dat hij christen geworden was. Vanaf dat moment hield hij discussies met z'n islamitische vrienden.

Feike ter Velde / bron: Open Doors