Vervolgingen

Dirk van Genderen • 82 - 2006/07 • Uitgave: 23
Het was niet zo’n groot bericht in de krant, een paar weken geleden. Het aantal christenen dat vanwege hun geloof wordt vervolgd, groeit. Ongeveer 250 miljoen christenen krijgen dit jaar te maken met vervolging en onderdrukking vanwege hun geloofsovertuiging. Christenvervolging neemt het snelst toe in de islamitische wereld.Onwillekeurig komt Hebreeën 11 mij in gedachten, waar we lezen: ‘...anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling – de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten, in spelonken en holen der aarde’ (vers 35-38).

In een land als Saoedi-Arabië krijgen bekeerde moslims de doodstraf wegens afvalligheid. Wie er een moslim tot Christus leidt, hangt gevangenschap, verbanning of executie boven het hoofd. Om nog maar te zwijgen over de situatie in Noord-Korea.Weet u wat de klacht van Chinese christenen ooit tegen westerse christenen was? Dat ze hen niet hadden voorbereid op vervolging en verdrukking. Dat is een les voor ons. Wij denken misschien dat we, voor de verdrukking begint, zullen worden opgenomen om voor altijd met Christus te zijn. De 250 miljoen christenen die op dit moment vervolgd worden, weten inmiddels wat het is om vervolgd te worden.Ik denk dat het goed is dat ook wij ons voorbereiden op mogelijke vervolging. Het is heel goed dat een organisatie als Open Doors hier aandacht voor vraagt. Wanneer we wachten tot we vervolgd worden, zijn we te laat. En laten we maar niet te snel denken dat we als gelovigen wel opgenomen worden voordat de vervolgingen komen. Daar weten die 250 miljoen broeders en zusters die al vervolgd worden, over mee te praten. Zij zijn helemaal op de Here Jezus aangewezen. Leest u daarom Joh. 15:18-16:4 eens, ter bemoediging.Dirk van Genderen

Hoofdredacteur Het Zoeklicht