Vervulling

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 3
VervullingOp de cover staat: ‘verzoening, vervulling verwachting’. Dat is kenmerkend voor ons blad. Van verzoening mogen we komen tot vervulling. Daarmee doelen we op het werk van Gods Geest. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waar dit overtuigende werk van de Heilige Geest genegeerd wordt ontbreekt het aan heiligheid. Zonder heiliging zal niemand de Here zien. Vandaag leven we in een wereld die onheilig is. Wanneer de Here Jezus spreekt over de eindtijd, dan is daar het vergelijk met de dagen van Noach. Wij leven in vergelijkbare tijden. Niemand kan zichzelf rein houden of reinigen. Dat is confronterend, niet alleen met krachten die in het eigen vlees snijden, maar ook met de wereld om ons heen. Die wereld wil ons in haar vuil spel meetrekken. Daartegenover staat het werk van de Heilige Geest. Vervulling, een essentieel aspect van onze verkondiging.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht