Verwacht de komst van Jezus

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 3
Wij hebben een fantastische toekomst. Onze hoop is buitengewoon positief. Niets in dit leven is perfect. Maar straks wordt alles nieuw. Perfectie is niet van deze wereld, maar van de komende wereld. Zonder uit de werkelijkheid te vluchten, mogen wij gepassioneerd uitzien naar de dag dat God alles goed zal maken. De wereld ziet niet naar die dag uit. Zij is daar niet in geïnteresseerd. Wij des te meer.

Jezus sprak vaak over Zijn wederkomst (Matt. 24-25; Marc. 13; Luc. 21). De taferelen die Hij schildert zijn spectaculair, maar dramatisch: oorlogen, hongersnood, aardbevingen, verdrukking, vervolging, haat, verleiding door valse profeten, wetverachting, liefdeloosheid, de gruwel van verwoesting, valse christussen, zonsverduistering en de komst van Christus zoals de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen. Dan zal Hij verschijnen met macht en heerlijkheid, met Zijn engelen en met luid bazuingeschal en Hij zal ons samen brengen om voor altijd bij Hem te zijn.

Onze hoop voor bevrijding van verdrukking ligt niet in het heden, maar in de toekomst, wanneer de levenden en de doden rekenschap zullen afleggen en het einde van alle dingen is gekomen. Hier past dus een oproep tot bezinning en nuchterheid, zodat wij kunnen bidden (1Petr. 4:5-7). Het lijden van deze wereld is niets vergeleken met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden (Rom. 8:18). De verdrukking valt, vergeleken met de buitengewone eeuwige glorie, in het niets (2Kor. 4:17). Daarom kunnen wij blij zijn, ook al staan wij voor korte tijd onder druk van allerlei verzoekingen en beproevingen (1Petr. 1:6-7).

Jef De Vriese