(Ver)wachten en getuigen

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 11
(Ver)wachten en getuigen

Het laatste wat de discipelen van de Here Jezus te horen kregen, was: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Tien dagen lang hebben de discipelen gewacht, in een bovenzaal in Jeruzalem. Wat stond ze te wachten? Wat konden ze in hun leven verder nog verwachten?
In die laatste woorden van de Here Jezus horen we twee dingen. De Heilige Geest zal over hen komen en ze zullen Zijn getuigen zijn ‘tot het uiterste der aarde’. Toen kwam Pinksteren en werden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Het staat allemaal duidelijk beschreven in Handelingen 2. Henk Schouten beschrijft deze gebeurtenis als uniek. Deze uitstorting van de Heilige Geest was eenmalig. Het getuigenis dat van deze dag uitging, is dat niet. Dat moet steeds herhaald worden. Petrus getuigde, verkondigde de opgestane Christus. Vanaf dat moment gaat dat Evangelie de wereld in, tot het uiterste der aarde.
Feike ter Velde geeft een overzicht van de verspreiding van het Evangelie vanaf die eerste Pinksterdag. Het begon in Jeruzalem, daarna Samaria en tenslotte bij de heidenen. Net zoals de dood zich na de zondeval razendsnel verspreidde, zo was dit nu het geval met het nieuwe leven, beschrijft Theo Niemeijer. Pinksteren geeft u de mogelijkheid om te leven in een relatie met God. Hoe dan te leven? Lees dan zeker de artikelen van Oscar Lohuis en ds. Pieter van de Voorde. Beiden willen ze u meegeven niet van eigen kracht uit te gaan. Gods Geest is een bron van kracht, die ons vernieuwt van binnenuit.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht