Verwachting

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 7
Een goede vriend zou weer thuiskomen na een tijd ontwikkelingswerk te hebben gedaan. Vanwege de sneeuw kon hij pas een week later weg, dus nog een week langer wachten op zijn terugkeer. Tijdens een tussenstop in een normaal gesproken zonnig oord gooide de sneeuw opnieuw roet in het eten. Het vliegtuig waar hij mee zou reizen, kon niet landen, waardoor de vlucht een dag vertraagd werd. De volgende dag was het de wind waardoor het vliegen niet veilig was. Na nog een dag konden we hem eindelijk ophalen van het vliegveld. Lang ge/verwacht, maar daar was hij dan. Wat een opluchting om hem dan weer in je armen te sluiten. Een mooi moment om naar uit te kijken.
Vooral tijdens deze laatste dagen was de verwachting van zijn terugkeer duidelijk aanwezig. In dit Zoeklicht komt weer duidelijk naar voren dat de Wederkomst van Christus nadert. De tekenen van de tijd, crises in de wereld, worden beschreven door Dirk van Genderen. Maar dwars door alle crises heen klinkt Gods roep tot bekering. ‘Laten we voor alles onze hoop en verwachting alleen op de Here Jezus stellen!Â’ schrijft Dirk van Genderen dan ook.
Noach was ook een man van verwachting. Jarenlang was hij bezig met het bouwen van een ark, omdat de Here dit van hem vroeg. Ondertussen mocht hij een reddende boodschap laten horen. Ds. Jac. Schouten beschrijft Noachs optreden en geeft aan dat ook wij deze taak hebben. En iedere dag dat we langer op Christus’ wederkomst wachten, is een dag extra om de mensen om ons heen deze reddende boodschap te vertellen. Zo wordt de Opname ook voor hen een mooi moment om naar uit te kijken.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht