Verwarrende tijden

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 13
We leven in verwarrende tijden waarin we wel extra mogen bidden of de Here ons onderscheidingsvermogen wil geven. Er komt zoveel op ons af waarvan we niet altijd direct weten of het van God is of niet. Dat kan in onze eigen kerk zijn of gemeente, maar het kunnen ook ontwikkelingen zijn of gebeurtenissen, die we zien op tv, waarover we horen of lezen. Ik geef u een aantal voorbeelden en probeer u op weg te helpen.

1. Ik hoorde van een heel behoudende gemeente in ons land, die momenteel mensen kwijtraakt omdat er in de prediking nauwelijks meer over de Here Jezus wordt gesproken. Dan denk ik: Hopelijk zijn er in die gemeente mensen die dit signaleren en hun predikant hierop aanspreken en voor hem bidden. En richting de predikant: Als je hart vol is van de Here Jezus, zou je mond daar toch van over moeten lopen. Hoe kun je mensen bij Hem brengen wanneer je Hem niet verkondigt? Zo’n predikant kan beter zelf eerst op zoek gaan naar de Here Jezus en pas als hij Hem ontmoet heeft, terugkomen om Hem te verkondigen. Dat zal zijn boodschap krachtiger maken.

2. Een ander punt waarmee we worden geconfronteerd, is homoseksualiteit. Met name binnen de ChristenUnie laaide de discussie hierover flink op. Dit thema speelt ook in tal van kerken en gemeenten. Dit vraagstuk zou wel eens uit kunnen groeien tot een grote splijtzwam in de christelijke wereld. Met name het leven in een homoseksuele relatie is dan het punt van verdeeldheid. Degenen die dit op grond van Gods Woord afwijzen, komen steeds meer onder vuur te liggen.
Het lijkt mij onmogelijk dat mensen die in zo’n relatie leven, geloofwaardig uit kunnen dragen dat homoseksuele relaties niet naar het Woord van God zijn. Hopelijk zal de ChristenUnie duidelijk voor deze lijn kiezen.

3. Na de ‘Toronto Blessing’ komt er weer iets nieuws op ons af: ‘De Lakeland Revival’. Het draait in deze zogenaamde opwekking, waarin Todd Bentley de centrale figuur is, om tekenen en wonderen. De getatoeëerde Bentley beweert veelvuldig contacten met (vrouwelijke) engelen te hebben en soms ook met overleden personen. Hij zegt zelfs dat Paulus hem verteld heeft dat hij het boek Hebreeën samen met Abraham zou hebben geschreven. Frequent zou Bentley ook de derde hemel bezoeken.
In zijn samenkomsten gaat de Bijbel nauwelijks open en van verootmoediging, belijdenis van zonde en schuld en besef van de heiligheid van God, zoals kenmerkend is voor een opwekking, is al helemaal niets te merken in zijn samenkomsten.
Met een beroep op de belofte van de Here Jezus dat Zijn discipelen grotere dingen zullen doen dan Hijzelf, lopen veel oprecht zoekende gelovigen zo wel de wereld van spiritisme en New Age binnen. Ook in Nederland ontstaat hierdoor helaas al verdeeldheid in gemeenten, wat nu reeds splitsingen veroorzaakt.

4. Een vierde en laatste voorbeeld is de vraag of de hel wel of niet bestaat. Omdat veel gelovigen kinderen, vrienden of familieleden hebben die niet (meer) geloven, klinkt hun de boodschap dat het wel mee zal vallen met de hel als muziek in de oren. Je moet er toch niet aan denken dat je geliefde die niet gelooft, voor eeuwig in de hel zal zijn… Maar wie de hel schrapt uit de Bijbel, doet af aan Gods Woord. Reken er maar op dat de satan blij zal zijn met iedereen die de hel schrapt uit de Bijbel. Helaas zullen velen eens merken dat de hel wel degelijk bestaat.

Deze vier punten geven aan dat het meer dan ooit nodig is dat we de Here bidden om onderscheidingsvermogen. Hij wil ons leiden in alle waarheid. Zijn Woord is de waarheid. En laat u niet betoveren door welke tekenen, wonderen of welklinkende nieuwe leer dan ook. Houd vast aan Gods Woord en laat u leiden door de Heilige Geest. Dan is het wel nodig dat we de Bijbel kennen om te toetsen of iets uit God is of niet.
Laten we de Here bidden om wachters op de muren, die op de bazuin blazen wanneer er gevaar nadert (Ezechiël 33) om de mensen te waarschuwen. Besef ook dat het niet altijd gemakkelijk is om wachter te zijn. Maar de wachter die zijn mond houdt wanneer God wil dat hij spreekt, laadt een grote verantwoordelijkheid op zich.

Dirk van Genderen