Verwarring en verlossing

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 13
Op het moment dat ik dit schrijf, zitten veel lezers nog in Israël als deelnemer van een Zoeklichtreis. Ze bezoeken plaatsen die de Here Jezus heeft bezocht, lopen op plaatsen waar Hij wandelde met Zijn discipelen en hebben een zondagse dienst gehouden in de graftuin. Naast de historische band met deze plaatsen, heeft Het Zoeklicht ook een band met Gods volk. En juist daarom wil ik u graag wijzen op het artikel achterin dit nummer, waar Johan Bos schrijft over de hypocrisie in onze relatie met de Joden. Wij, christenen, onthouden hen, zogenaamd uit vriendschap, namelijk het mooiste dat we te bieden hebben: Gods eigen Zoon.
Het is duidelijk: we leven in verwarrende tijden wanneer we menen Gods genade te moeten verbergen. Dirk van Genderen beschrijft in zijn commentaar overigens dat er ook predikanten zijn die nauwelijks meer over de Here Jezus spreken. Een ander die verwarring zaait onder christenen is Todd Bentley, die de Bijbel wel heel apart interpreteert. Nog meer verwarring vinden we in de Tijdspiegel, waar Feike ter Velde vaststelt dat onze samenleving op essentiële punten de leiding kwijt is. Hij geeft echter ook een antwoord: Verootmoediging. Wie kent dit woord nog, in een tijd dat alles in competities gaat (werk, school en zelfs hobby’s).
Oscar Lohuis schetst de steenworpcompetitie, waarin we ons geloof afmeten aan de mate van het geloof van een ander. Wanneer je dat doet, dan zou het geloof afhangen van eigen werk. Maar, prijs de Here, dat is niet nodig. Hij is onze Verlosser, Moshia, die bevrijdt als helper in nood. Wat een voorrecht om door en voor deze Verlosser te mogen leven.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht