Verzamel crisisbestendige schatten

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 3
Ook kerken en gemeenten hebben te maken met de gevolgen van de financiële crisis. Zowel positief als negatief. Terwijl sommige gemeenten melden dat ze minder giften ontvangen, berichten andere gemeenten dat het aantal bezoekers opmerkelijk is toegenomen.

Dat veel gemeenten en ook christelijke organisaties geconfronteerd worden met minder en kleinere giften, zal geen verbazing wekken. Ook veel christenen hebben geld verloren als gevolg van de kelderende beurskoersen en dalende werkgelegenheid. Met name de kerken en organisaties die voor een groot deel afhankelijk zijn van fondswerving via de media, worden getroffen door de gevolgen van de financiële crisis. Sommige kerken in Amerika zijn al in geldnood gekomen.

Forse groei
Uit Amerika komen verder berichten dat als gevolg van de financiële crisis sommige kerken de afgelopen maanden fors gegroeid zijn. Een paar voorbeelden:
Aan de westkust van de VS, in Seattle, vinden we de snelgroeiende Mars Mill Church. Telde deze kerk een jaar geleden nog zoÂ’n 5500 leden, nu is dit aantal gegroeid tot boven de 7000.
Ook de Shelter Rock Church, vlakbij New York, ziet het aantal bezoekers sterk groeien. De gemeente is op zoek naar een grotere ruimte voor de samenkomsten. Met name de gebedsbijeenkomsten, waar veel ruimte is om te bidden voor financiële crisissituaties, trekken heel veel bezoekers.

Er zijn gemeenten die speciale hulpprogramma’s bieden om de moeilijke financiële tijden door te komen. Mensen die geen geld (meer) hebben, krijgen deze hulp gratis. Ook verschillende beurshandelaren op Wallstreet zoeken geestelijke steun, onder andere in de Trinity Church. De oudste nog bestaande kerkgemeenschap van New York, in 1697 gesticht door koning-stadhouder Willem III, ligt op een steenworp afstand van de New York Stock Exchange. Bij de ingang staat een bord met de tekst: ‘Heeft u het moeilijk om om te gaan met ontslag, onzekerheid of financiële zorgen, Trinity is hier om voor hulp te zorgen, gratis, voor onze buren’.

Het RD berichtte onlangs over een studie van David Beckworth, econoom aan de universiteit van Texas. Hij deed onderzoek naar het verband tussen economische malaise en geestelijke bloeitijden. Hij kwam tot de conclusie dat bij elke recessie tussen 1968 en 2004 gemeenten met een evangelicaal karakter met 50 procent groeiden, terwijl het ledental van de gevestigde kerken in die tijd bleef dalen, zij het iets langzamer.

Nederland
Nu naar Nederland, naar onze situatie. Ik ken geen recente gegevens en cijfers over de situatie in ons land, of de financiële crisis ook hier invloed heeft op het giftenpatroon en het kerkbezoek. Maar de eerder genoemde ontwikkelingen in Amerika hebben mij wel aan het denken gezet.
Het is nog altijd niet zeker dat we het ergste hebben gehad van deze financiële crisis. Ik houd er zelfs serieus rekening mee dat de situatie verder gaat verslechteren en dat meer mensen er in hun eigen situatie mee zullen worden geconfronteerd.

Laten we ons als kerken en gemeenten afvragen of we wel voldoende aandacht hebben voor de onzekere financiële situatie waar nogal wat mensen mee worden geconfronteerd? Spreken we hierover, stellen we dit in de diensten aan de orde? Ik vind dat we dat moeten doen. Als uw voorganger of uw predikant dit nog niet heeft gedaan, vraag er maar eens naar of hij het alsnog wil doen.
En juist dit is een onderwerp dat perfect in het kader van de eindtijd en de spoedige komst van de Here Jezus kan worden geplaatst. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Openbaring 17 en 18, waar het gaat over de val van Babylon.

Oog voor mensen in nood
Een andere vraag is of we als gemeenten en individuele gelovigen wel voldoende oog hebben voor mensen die door de huidige ontwikkelingen zelf in een moeilijke situatie zijn terecht gekomen. En laten we dan vooral niet met de vinger wijzen en misschien wel denken: dat heeft hij of zij aan zichzelf te danken.
In de Bijbel zie je toch juist dat de Here Jezus met ontferming bewogen was over mensen die in noodsituaties verkeerden. Laten we Zijn voorbeeld volgen.

De (positieve) keerzijde is dat deze ontwikkelingen kansen bieden voor kerken en gemeenten. Het zal waarachtig een krachtig getuigenis zijn wanneer kerken in tijden van grote onzekerheid de boodschap brengen dat we, als we de Here Jezus mogen kennen, niet bezorgd hoeven zijn, omdat we ons vertrouwen op Hem mogen stellen. Laten voorgangers hun gemeente hierin voorgaan. Laat ze verkondigen dat we geen schatten op deze aarde zullen verzamelen, maar in het hemel. Alleen die schatten zijn crisisbestendig!

Dirk van Genderen