Verzoening

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 20
U kent ze wel, tv-programma’s als Het Familiediner, Het spijt me, Bonje met de buren of de tv-rechter. Hier komen vaak conflicten in beeld die al jaren voort etteren. In al die tijd groeiden de twee partijen steeds verder uit elkaar. Eén van hen neemt dan vaak het voortouw om naar een oplossing te zoeken. Voordat er echt sprake is van verzoening moet er dan eerst veel uitgesproken worden. Schuldbelijdenis is een noodzakelijke stap tot verzoening, schrijft Oscar Lohuis over de relatie met de mensen om ons heen. Een moeilijke les, maar zó nodig.
De relatie van de mens met God is ook een moeizame. Het is een relatie waarin de mens vaak voor zichzelf kiest, de schuld van fouten bij anderen of zelfs bij God neerlegt. ‘De mens’ klinkt wel makkelijk, want dat gaat over een ander. Ik wil u (en mezelf) echter oproepen om eens goed in de spiegel te kijken.
Het is duidelijk dat er op deze basis geen goede relatie kan worden gebouwd. De Here God heeft daarom het initiatief genomen om aan die relatie te werken. In plaats van het uit elkaar groeien maar te laten gebeuren, schetst Hij juist een hele positieve toekomst samen. Wat daarvoor nodig is en waarom het waard is om in deze relatie te investeren, leest u in de verschillende thema-artikelen. Daarin zien we ook dat het nodig is om in te zien dat wij zelf schuldig zijn aan de verwijdering van God vandaan, zodat er aan herstel en verbetering gewerkt kan worden. Om tot dit inzicht te komen heeft God ons de Heilige Geest gegeven, die overtuigt van zonde.
Here, dank U voor Uw genade.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht