Vijandige wereld

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 24
Het leven zit niet altijd mee. Soms word je flink door elkaar geschud, net als de stad Jeruzalem. De stad van de Vredevorst blijkt de stad van oorlog te zijn: de tempel verwoest, de muren omvergehaald, de schatten meegenomen naar Babel. Je zal op dat moment een gelovige geweest zijn, ontredderd door wat je overkomt, want ook jij gaat mee naar Babel. Alle hoop vernietigd.
Jeremia staat er middenin. De ontreddering en teloorgang manifesteert zich voor zijn ogen. Hij ondervindt mee de klappen. Hij wordt de man van klaagliederen. Halleluja’s sterven uit bij zoveel verdriet, maar de trouw van God is onwrikbaar vast (Klaagliederen 3:22-24).
Vijandigheid van Babel, maar ook van zijn volksgenoten. Profeten die goed nieuws verkondigen, terwijl de vijand oprukt naar de stadspoort. Geestelijke leiders die de begeerte van het hart vullen, maar de werkelijkheid van God niet zien. Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Manipulatie om met menselijke macht stabiliteit te bewaren. Profeten ten dienste van de sociale en maatschappelijke machthebbers. Schijnbaar gelovige woorden, vol van Gods Naam, maar schrijnend zonder God. Schijn.
De stad ging ten onder, maar Jeremia heeft de goede strijd gestreden. Geen nieuwsbrieven met lijsten van bekeerlingen of opwekkingsverhalen. Wel een Bijbelboek dat de trouw van God aan een man die wandelt in geloof, beschrijft.
Ben jij zo’n man of vrouw in jouw vijandige wereld?

Jef De Vriese