vijf nieuwe liederen

Henk Schouten • 85 - 2009 • Uitgave: 22
De bundel van Johannes de Heer telt meer dan duizend liederen. Tussen die duizend liederen zijn er nog wel een paar die niet bekend zijn en nauwelijks gezongen worden. Naast de bundel van Johannes de Heer zijn er nog talloze andere bundels met fijne liederen voor aanbidding, lofprijs en jubelzang.
Je zou denken dat er wel genoeg zang en muziek is tot eer van onze Heer en God. De Bijbel vertelt ons dat er nog weer nieuwe liederen gezongen zullen worden als we straks met onze Here verenigd zijn. Er komt blijkbaar nooit een einde aan het componeren en schrijven van muziek en teksten tot glorie van God en dat klinkt me als muziek in de oren.
Waarom brengt Het Zoeklicht nu een vijftal nieuwe liederen uit? Omdat we ons hebben voorgenomen dat regelmatiger te gaan doen. Liederen worden altijd in een bepaalde tijd geboren. Tekst en muziek weerspiegelen datgene wat op dat bepaalde moment voor die bepaalde groep van belang is. Liederen kunnen soms heel populair zijn, maar na verloop van tijd toch in vergetelheid raken. Andere liederen trotseren de eeuwen.
Het Zoeklicht zoekt liederen die passen bij haar boodschap en die aansluiten bij onze tijd en verstaan worden door mensen die vandaag leven zodat het hun hart raakt. We staan open voor uw bijdrage. Nieuw moet dan wel nieuw zijn en niet een kopie van ander materiaal.
Wanneer u de Zoeklicht CD met de vijf nieuwe liederen van de Maranathadag 2009 nog niet hebt, voor slechts € 3,- wordt hij te koop aangeboden.
Hierbij ziet u de tekst met bladmuziek afgedrukt. Wellicht kunt u met de organist, pianist, de begeleidingsgroep van de gemeente eens afspreken om zo’n nieuw lied aan te leren. Dat zou toch fantastisch zijn!

Ds. Henk Schouten