Vissers van mensen

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 7
Vissers van mensenMisschien kreeg u net als ik een uitnodiging om deel te nemen aan The global Leadership Summit 2007, die in september en oktober gehouden zal worden respectievelijk in ‘de Pijler’ te Lelystad en in de ‘Oosterkerk’ te Zeist.

Toen ik de folder doornam kwamen er wat vragen bij me op. Waar gaat het om? De Summit wil de kwaliteit van het leiderschap in kerken verbeteren. Dat is toe te juichen. Toch bekroop me enige aarzeling. Waar wordt in de Bijbel geleerd dat we leiders moeten trainen. Jezus roept geen leiders, maar discipelen. Is dat een nuanceverschil? Jezus heeft de discipelen toch een persoonlijke training gegeven die van de allerbeste kwaliteit was? Zeker waar, maar Jezus draagt deze discipelen op de volken tot Zijn discipelen te maken. Jezus zegt niet train leiders, maar maak volgelingen.Er viel me nog meer op. Wie zijn de trainers die de kwaliteit van leiderschap in de kerk moeten verbeteren? Met andere woorden, wie gaat ons leren hoe we volgeling/leider moeten worden? Er worden heel wat grote namen uit de kast gehaald. Enkele voorbeelden: Richard Curtis, bekend vooral van een film met mr. Bean; Michael Porter, internationaal een autoriteit op het gebied van concurrentie strategieën; Carly Fiorina, uitgeroepen tot ‘the most powerful woman in business’; Colin Powell, ex-minister van buitenlandse zaken van de VS; Jimmy Carter, 39e president van de VS. En nog meer mensen met een indrukwekkende staat van dienst. Er is veel veranderd sinds de vissers er op uit trokken.Nog iets. Het gaat om ‘visie om de wereld te veranderen’. Spoort dat met de Bijbelse opdracht en de Bijbelse profetieën? Waar leert de Bijbel, of Jezus zelf, ons dat we de wereld moeten veranderen? De Bijbel leert ons dat deze wereld steeds meer in geweld zal wegzinken. De Bijbel leert ons dat deze wereld ten vure bewaard wordt tegen de dag van het oordeel. Zelfs Jezus’ vraag of Hij bij Zijn komst nog wel het geloof op aarde vinden zal. Dat is de Bijbelse visie op de ‘verandering’ van de wereld. Jezus kwam niet om een wereld te veranderen, maar om zondaren te verlossen.

Ik maak me zorgen, waar leiden deze leiders ons naar toe?Ds. Henk Schouten

Directeur ‘Het Zoeklicht’