Vlamingen gelovig, maar niet godsdienstig

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 21
‘Het geloof in God leeft, maar de godsdienst, het dienen van God, kan op minder sympathie rekenen en is op sterven na dood.’ Zo vat het Gentse marktonderzoekkantoor &Compagnie de resultaten samen van een groot onderzoek dat afgelopen zomer in België werd gehouden.Meer dan de helft van de Vlamingen beschouwt zichzelf als gelovig. Ruim 55 procent gelooft dat God bestaat, maar zodra er dogma’s in het spel komen, haken ze af. Slechts 36,2 procent gelooft dat God ook de wereld heeft geschapen. Ruim veertig procent gelooft in de hemel, maar slechts een kwart gelooft dat daar ook engelen zijn. Ook gelooft bijna driekwart van de Vlamingen dat de Rooms-katholieke kerk geschiedkundige gebeurtenissen bewust heeft gewijzigd of geheimhoudt. Het Reformatorisch Dagblad verwijst hierbij naar de hype rond de Da Vinci Code.