Vlucht MH370, George Orwell en Openbaring

Henk Schouten • 91 - 2015 • Uitgave: 6
Ruim een jaar geleden verdween het vliegtuig van vlucht NH370 van Malaysia Airlines van de radar. Sindsdien is er intensief gezocht, kosten noch moeiten we werden gespaard om iets terug te vinden van het vliegtuig en haar passagiers. Het is nauwelijks te bevatten hoe diep de nachtmerrie zijn moet voor al de familieleden en de vrienden van de inzittenden. Onzekerheid en niets tastbaars is hen gebleven. Onze gedachten gaan naar hen uit, als we hieraan denken.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat een vliegtuig zomaar van de radar verdwijnen kan, om vervolgens nooit meer teruggevonden te worden. We kunnen onze auto’s, boten en campers beveiligen om bij diefstal op de computer uit te lezen waar die geparkeerd staan. Via ‘find my iphone’ kan mijn gestolen telefoon getraceerd worden, maar iets dergelijks voor een passagiersvliegtuig lijkt niet mogelijk.

Geo-informatie
Dit is een term die staat voor informatie met een ruimtelijke component (locatie, en object of persoon). Geo-informatie is de bron van alle digitale kaarten, zoals Google Maps, Google Earth en navigatiesystemen! De kracht van geo-informatie ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijk component. Zo’n ruimtelijke component kan alles zijn waar vorm aan zit. Een huis, boom, bos, of berg, maar ook levende wezens, zoals mens en dier horen daarbij.

Verenigde Naties
De VN nam dit jaar voor het eerst een resolutie aan met betrekking tot deze wetenschap. Op 5 maart publiceerde het kadaster hierover, we lezen op hun site:

Geo-informatie steeds belangrijker in dagelijks leven
Geodesie krijgt een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven. Van het vinden van slachtoffers van (natuur)rampen, tot het gebruiken van gps op een smartphone. De VN-resolutie benadrukt het belang van geodetische referentiestelsels voor het monitoren van klimaatverandering, zeespiegelstijging en het bevorderen van het economisch verkeer.


George Orwell
Wanneer we de ontwikkelingen volgen, zien we steeds meer het doembeeld van George Orwell. In 1948 beschreef hij een denkbeeldige wereld zoals die er in 1984 uit zou zien. Het individu gaat ten onder aan de kansloze strijd tegen een totalitair bewind. Het was een waarschuwing tegen regimes, zoals die van de nazi’s en van de Sovjet-Unie van Stalin. De herinnering aan dergelijke dictaturen is vervaagd. De uitdrukking ‘big brother is watching you’ is wereldberoemd en heeft tot de ontwikkeling van tv-programma’s geleid, zoals wij die kennen: ‘big brother’. Ondertussen ontgaat ons de gestage ontwikkeling naar een dergelijke totale controle. De monitoring van het individu is onstuitbaar. Allerlei begrijpelijke maatregelen worden doorgevoerd, maar steeds leveren we iets in van onze vrijheid en zo wordt de samenleving moreel en technisch voorbereid op de komende dictatuur van de eindtijd.

Openbaring
Dit scenario werd ons lang voordat George Orwelll zijn beruchte boek schreef al geprofeteerd. Johannes, een volgeling en apostel van Jezus Christus, werd in zijn samenleving en in zijn tijd geïsoleerd en gecontroleerd. Toen geen enkelband of chip, maar een verbanning! Buiten de samenleving geplaatst. Hij ontving een profetie, dat is humor van God. De keizer wilde Johannes tot zwijgen brengen, God gaf hem een stem ver over tijd en ruimte heen. Het werd het boek Openbaring. In het 13e hoofdstuk daarvan, vers 17, lezen we: ‘het (dictatoriale macht in de eindtijd) maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft.’ Praktisch en technisch ging het om iets dat de fantasie ver te boven ging, een onmogelijkheid. De hele wereld, alle burgers monitoren, hun geldstroom volgen, belachelijk volgens velen. Nu weten we beter, nu wordt de profetie van Johannes voor onze ogen uitgerold.
Geo-informatie. De wetenschap waarmee we de locatie van personen en plaatsen bepalen, moet breder gedeeld worden volgens de Algemene vergadering van de VN. De volkeren in vergadering bijeen, hebben hiertoe een eerste resolutie aangenomen. Ook ons kadaster doet mee. Mogelijk kunnen mensen na rampen met vliegtuigen of andere soorten gelokaliseerd en gevonden worden, voor nabestaanden een grote troost. Veel fantasie is niet nodig om te beseffen dat er ook een keerzijde is, juist daarover profeteerde Johannes.

Ik geloof, ook dit is een teken daarvan dat het niet lang meer duren zal, dan zal Jezus terugkomen. Hij komt spoedig. Bereid u voor Zijn komst en gelooft het evangelie. Maranatha.

Henk Schouten