Vol van wijn of vol van de Geest

Els ter Welle • 97 - 2021 • Uitgave: 7
‘Kijk niet naar de wijn als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder’ (Spreuken 23:31-32).

Ik had nog nooit iemand meegemaakt die dronken was, tot een jongeman in mijn gastenhuis beschonken thuis kwam. Hij kon niet op zijn benen staan en voelde zich ontzettend ellendig. Hij had zijn hoofd gestoten aan een balk en bloedde behoorlijk. Terwijl ik hem verbond, vertelde hij mij al zijn ellende en sores. Wat had ik het met hem te doen.

Alcohol maakt loslippig. De remmingen zijn weg. De stap naar onzedelijk gedrag is groot. Als de wijn er in is, is het verstand eruit, dan komen de hartstochten boven (zie vers 33). Drankverslaving geeft grote problemen in gezondheid, gezinsleven, sociaal verkeer en op het werk. In Nederland zijn er 1,29 miljoen zware drinkers waarvan ruim 78.400 mensen afhankelijk zijn van alcohol.

Alcohol verdooft
In mijn stille tijd lees ik op het ogenblik de Efezebrief. Ik werd getroffen door hoofdstuk 5 vers 18: ‘Word niet dronken van wijn waarin bandeloosheid is, maar word vervuld met de Geest’. Alcohol verdooft dat deel van de hersenen waar zelfbeheersing, verstand, wijsheid, onderscheiding, beoordeling, balans en de macht om te waarderen, zetelen. Overmatig drankgebruik ontmenselijkt.

De Heilige Geest doet het tegenovergestelde. Het ontwikkelt juist ons gevoel, verstand, hart en wil en maakt ons een mooier mens, naar het beeld van Christus.
Veel mensen vluchten in de alcohol om een leegte op te vullen of om de ellende te vergeten, zoals de jongeman in mijn huis. Het is slechts een tijdelijke verdoving van gevoelens om daarna in alle hevigheid terug te keren. Het is als het oppompen van een lekke fietsband. Hij komt nooit vol.

Eén medicijn
Zonder God zijn we leeg vanbinnen en er is maar één medicijn: Pinksteren. God wil elke leegte in ons vol maken met Zijn Heilige Geest, met Zijn liefde. Dan wordt verlangen werkelijk vervuld. We zijn geschapen tot God, en ‘onrustig is het hart tot het rust vindt in God’ (aldus Augustinus).

Word vervuld met de Heilige Geest! Het is een opdracht. Je mag je er actief naar uitstrekken, dingen die de Heilige Geest bedroeven uit je leven wegdoen en ervoor bidden! De Heere Jezus leert Zijn discipelen: ‘Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden’ (Lukas 11:13).

Els ter Welle