Vol verwachting...

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 1
…blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. Het zijn bekende woorden van een lied uit de bundel van Johannes de Heer. In dat lied ziet hij uit naar de komst van de Here Jezus, die de Gemeente als Bruid tot Zich roept. Zo aan het begin van het jaar wordt er veel vooruitgeblikt. Wat zijn de verwachtingen voor komend jaar? Aan het begin van het jaar beginnen we weer vol goede moed met nieuwe plannen, nieuwe hoop, nieuwe verwachting. Die verwachting wordt door de nieuwsberichten snel getemperd, ‘al laat de economie dit jaar tekenen van herstel zien’, aldus economen.
De geestelijke toestand is echter onveranderd verontrustend. In de Westerse landen dringen liberalen ‘vrijheid’ op, maar walsen daarbij over de vrijheden van christenen heen. In Nederland staat niet alleen het grondwetsartikel over Godslastering ter discussie, maar ook wordt steeds meer aan de wortels van christelijke instellingen en scholen geknaagd.
In Amsterdam heeft de gemeenteraad onlangs gezegd dat alleen ‘neutrale’ organisaties mogen worden ingehuurd, omdat christelijke organisaties alleen christenen in dienst hebben, of homo’s weren van bepaalde functies. Deze zijn waarschijnlijk ook nog uit op het winnen van zieltjes, zo is hun angst.
Feike ter Velde schrijft over Anno Domini, het Jaar onzes Heren. We mogen daarin leren leven in de verwachting van wat God gaat doen, aan de hand van Zijn navigatiesysteem, de Bijbel. Hans van den Berg wijst ons daar op. Ken Hem in al uw wegen. Gods leiding hebben we hard nodig. Wilt u ook het komende jaar blijven bidden voor Gods leiding op het werk van Het Zoeklicht?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht