Image

Volgelingen en hun vervolging

Corine Daane • 98 - 2022 • Uitgave: 10

van buitenaf én van binnenuit

Oh, wat was je blij! Nee, niet omdat jij je opeens zo goed voelde. Nog beter: je hóefde je niet meer goed te voelen – je weet je vergeven en verlost van je zonde, door het kostbare bloed van de Heere Jezus! Je hart brandt om je grote Schat te laten zien aan de mensen om je heen.

Maar toen… Zucht. De vragen die je stelde om de Heere Jezus nog beter te leren kennen, wekten eerder ergernis op dan dat je aangemoedigd werd door je voorganger. Je moest maar niet zo moeilijk doen. Je vriendenkring werd flink kleiner, maar nieuwe vrienden kreeg je er niet bij, want ja, jij neemt het geloof wel héél serieus. Ook je familie inmiddels – ze vonden het eerst wel fijn dat de rebel wat rustiger werd. Maar moet je het nu echt zo vaak over de Heere Jezus hebben?  

Merkbaar voor omgeving
Je kerk, je vrienden, je gezin. Misschien ook wel je werk en de buurt. Opeens is er overal wrijving tot zelfs bijna ruzie. Is dit zoals het gaat? Wat is er aan de hand? Je snapt het niet en teleurstelling begint te groeien in je hart.  

Laten we Johannes 12 vers 1-8 lezen. Maria zalft de voeten van de Heere Jezus. In plaats dat de groep stilvalt van dit bijzondere, heilige moment, wordt ze direct verbaal aangevallen. Niet door een onbekende, dat had ze nog wel kunnen slikken. Maar door een volgeling van de Heere Jezus! En niet zomaar een volgeling, het is de penningmeester. Hij vindt het niet alleen overdreven (teveel van het goede) wat ze deed, maar ook nog eens fout. Ze had het helemaal niet moeten doen! Herken je de pijn en misschien ook de schaamte die Maria gevoeld moet hebben? Hoe kostbaar is het dan te lezen dat de Heere Jezus het voor haar opneemt.
Haar daad had echter nog een staartje. Ze had de voeten van de Heere Jezus gezalfd en met haar haren afgedroogd. Overal waar zij ging, rook je nu de geur van de zalf. De aanbidding van Maria voor de Heere Jezus, was merkbaar voor haar omgeving… Wat een beeld!  

Een prijs die je betaalt
Terug naar jou. Ook jij verspreidt een geur. Lees maar in 2 Korinthe 2:15-16. Jouw houding van liefde voor en gehoorzaamheid aan de Heere Jezus, maakt jou tot een geur. Maakt je herkenbaar voor de mensen om je heen – gelovigen zullen je opmerken en genieten mét jou. Maar ongelovigen (en mag ik toevoegen, lauwe christenen?!) zullen je ook opmerken en er geprikkeld, allergisch of zelfs vijandig op reageren; in hun ogen ‘stink’ je opeens. En zo veroorzaakt jouw geestelijk leven heel wat in je sociale leven.  

Er is een prijs die je betaalt voor je relatie met de Heere Jezus. Zijn liefde voor jou, beantwoorden door een leven van gehoorzaamheid in liefde aan Hem, zal je altijd wat kosten. Niet alleen in landen van christenvervolging, ook in Nederland. Niet alleen in ‘de wereld’ maar misschien juist wel op het kerkelijk erf. Ik hoop dat deze Bijbelgedeelten je helpen te duiden hoe dit werkt en je daardoor ook bemoedigen en aansporen: je zit op het goede spoor. Júíst als je, in wat voor vorm dan ook, wordt aangevallen. In de afwijzing, in het belachelijk gemaakt worden, in het alleen komen te staan… mag je weten dat Hij, de Liefde van je leven, niet alleen voor jou stierf, maar vandaag voor jou zorgt én straks de eeuwigheid met jou wil gaan doorbrengen! Nog éven volhouden. Hij komt je bíjna halen!  

Corine Daane