Volharding

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 18
Ondanks de geestelijke strijd mij hard inspannen om God te dienen, is lovenswaardig. Maar zo lang ik de dingen nog kan in eigen kracht, is dat nog geen volharding. Volharding begint wanneer ik geen kracht meer heb, wanneer ik mij in moeilijkheden overgeef aan de almacht van God, wanneer mijn bloed vloeit, wanneer ik mijn uitgeput leven afleg in Zijn hand, wanneer ik mijn eigen menselijke inspanningen en mogelijkheden op het altaar leg, en ik toch doorga, al zie ik geen licht aan het eind van de tunnel. Volharding begint wanneer ik ten onder ga in mijn zwakheid en inga in Gods rust.

drs. Jef De Vriese