Voor ons eeuwige behoud heeft God driemaal gegeven!

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
Het Woord
Ten eerste heeft God ons Zijn Woord gegeven, de Bijbel. De meeste mensen hebben een mening over de Bijbel zonder er ooit veel studie van te hebben gemaakt. Wat is de Bijbel?
De Bijbel
1) openbaart ons wie de eeuwige en onzichtbare God is;
2) wat Hij gedaan heeft in de schepping van de wereld;
3) wat Hij vandaag doet en wil doen in ons leven.
Iemand zei eens: Onze aarde zonder de zon zou nog maar een zwak beeld zijn van de wereld zonder de Bijbel. Waarom zou u zich niet koesteren in de warmte van Gods Woord om daarin Gods reddende genade ontdekken? Dan moet men beginnen met aandachtig lezen.

De Zoon
Ten tweede heeft God ons zijn Zoon gegeven. De mensheid was in zonde en dood terechtgekomen. De mens koos verkeerd en ging de weg op van de eeuwige dood. Dat wilde God voorkomen. Hij bood de mens een andere weg, door zijn eigen Zoon te geven, de Here Jezus Christus. Om ons te kunnen vergeven werd Hij in onze plaats tot zonde gemaakt om, beladen met onze zonden, te sterven. Hij is in de dood afgedaald, maar stond de derde dag op. Het graf is leeg en Jezus leeft. Velen hebben Hem gezien na zijn opstanding, zelf meer dan vijfhonderd mensen tegelijkertijd. Jezus leeft en God heeft Hem alles in zijn handen gelegd. Hij is Heer en wil dat ook zijn over ons bestaan. Hebt u hem als Heiland en Redder aangenomen? Is Hij al de Heer van Uw leven geworden?

De Geest
Toen Jezus, veertig dagen na zijn opstanding, opgenomen in de hemel zond Hij tien dagen later de Heilige Geest naar deze wereld. Dat was de Pinksterdag. Zijn leerlingen werden met hemelse kracht aangedaan en verkondigden het Evangelie. Ook vandaag heeft een mens, om eeuwig behouden te worden, het Woord van God nodig om Hem te leren kennen en te weten wat te doen. Een mens heeft de Zoon van God nodig, om te verstaan op grond waarvan, n.l. op grond van de dood en de opstanding van Jezus, hij behouden is. Maar een mens heeft ook de Heilige Geest nodig, die het opstandingsleven van Jezus, het volkomen nieuwe leven, dat is eeuwigheidsleven, geeft. Bent u er zeker van dat u deze drie grote gaven van God al in ontvangst hebt genomen uit Zijn hand?